Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
Prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze
Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego organizuje Ogólnopolską
Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Stymulacja
i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”. Konferencja ta
stanowić będzie szansę na wymianę myśli i doświadczeń naukowców
prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk
pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami
potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania.

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów,
socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz
pracowników socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie
złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny
charakter.

link:  konferencja-siw.up.krakow.pl
mail:  konferencjasiw@up.krakow.pl

Najnowsze Posty