Spotkanie organizacyjne I rok psychologii (studia niestacjonarne) 2018/2019

Zapraszam na spotkanie organizacyjne dla studentów I roku psychologii niestacjonarnej, które odbędzie się:

12 października 2018, godz. 14.30, sala 244, ul. Podchorążych 2.

Na spotkaniu zostaną omówione ważne kwestie związane z organizacją studiów.

Listy osób z przydziałem do grup laboratoryjnych (gr L) i konwersatoryjnych będą wywieszone przed rozpoczęciem zajęć w gablocie obok sekretariatu Katedry Psychologii.

Najnowsze Posty