Przejdź do treści

Wyniki wyszukiwania dla: pracownik

Lista pracowników

Pracownik

Kaleńska-Rodzaj Julia

Działalność dydaktyczna Kierunek "Psychologia": Psychologia emocji i motywacji (wykłady) Edukacja emocjonalna (wykłady i ćwiczenia) Pomoc psychologiczna dorosłym (wykłady) Psychologia muzyki w edukacji (wykłady)...

Hennel-Brzozowska Agnieszka

Ogłoszenia:   Działalność dydaktyczna Działalność dydaktyczna W roku akademickim 2018-19 prowadzę następujące kursy: 1.Psychologiczne aspekty migracji, Psychologia migracji, 3.Komunikacja międzykulturowa, 4.Psychologia kulturowa, 5.Pomoc...

Dankiewicz-Berger Malwina

Zainteresowania naukowe: dobrostan psychiczny, poczucie własnej skuteczności, psychologia agresji, PMO oraz problematyka pomiaru psychologicznego   Działalność dydaktyczna Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2019/2020:...

Abramciów Rafał

Działalność dydaktyczna Doświadczenie dydaktyczne Zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wprowadzenie do psychologii, Psychologia społeczna, Współczesne trendy w psychologii ogólnej, Psychologia...

Badania naukowe

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Komisja rozpatruje wyłącznie wnioski o opinię etyczną na temat projektów naukowych pracowników Instytutu Psychologii UP. Wniosek składa kierownik...

Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Artystyczna „Persona” 26-27.06.2019.

Koło Naukowe Studentów Psychologii UP Sensorium, Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, a także Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ oraz Koło...

Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy...

Kategorie

Najnowsze Posty