Przejdź do treści

Dr Dembińska Aleksandra

Katedra Psychosomatyki

aleksandra.dembinska@up.krakow.pl

pok: 349

www.dembinska.pl

publikacje:


dyżury: Proszę o kontakt e-mailowy.

 

Ogłoszenia

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2020/21:

 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna
 • Mechanizmy stresu i radzenia sobie
 • Psychoterapia
 • Seminarium magisterskie

 

Działalność naukowa

Prowadzone projekty badawcze:

 • Psychologiczne i bioetyczne aspekty doświadczania niepłodności (badania jakościowe + badania ilościowe).
 • Koszty psychologiczne działań człowieka (badania jakościowe + badania ilościowe).
 • Skuteczność programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) w podnoszeniu dobrostanu w grupach klinicznych i nieklinicznych.
 • Psychologiczne aspekty użytkowania Internetu.
 • Psychologiczne problemy ciąży i porodu
 • Psychologiczne i etyczne problemy personelu wspomagającego pacjentów terminalnych.

 

Inna aktywność:

 • z drugiego wykształcenia mgr filozofii (specjalizujący się w bioetyce),
 • psychoterapeutka: ukończyła szkolenie w zakresie psychoterpii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych oraz szkoli się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Intra, specjalizującej się w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa,
 • certyfikowana nauczycielka MBSR wraz z ukończonym Compassion Practitioner Foundation Course oraz szkoleniem w zakresie terapii ACT z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP),
 • członkini zespołów redakcyjnych: „Advances in Medical Ethics” oraz „Austin Journal of Invitro Fertilization”,
 • członkini stowarzyszeń: European Health Psychology Society (EHPS), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)- Sekcji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM)- zasiada w sądzie koleżeńskim, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR
 • główny wykonawca w grancie finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia pt. Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości z uwzględnieniem różnic płciowych.

 

Publikacje

Pełen wykaz publikacji i wystąpień konferencyjnych na stronie domowej.