Przejdź do treści

Dr Fryt Joanna

Dr Fryt Joanna

Katedra Badań Podstawowych

joanna.fryt@up.krakow.pl

tel: 126626231

pok: 403

publikacje:


dyżury: wtorek 17:15-18 czwartek 12.30-14

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku 2020/2021:

Praca z grupą (Psychologia)

Seminarium magisterskie (Psychologia)

Działalność naukowa

Grant Sonata-Bis Narodowego Centrum Nauki (2016-2019): Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adolescentów i młodych dorosłych

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011): Funkcjonowanie poznawcze i samoregulacja dzieci chorych na astmę oskrzelową i cukrzycę typu 1 w okresie późnego dzieciństwa

Publikacje

 1. Fryt, J., & Szczygieł, M. (in review). Positive and negative risk taking in adolescence: age patterns and relations to social environment.
 2. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., Szczygieł, M., & La Torre, A. (in review). Is the impact of high reward sensitivity and poor cognitive control on adolescent risk taking more visible in rewarding conditions?
 3. Smoleń, T., Fryt, J., Czernecka, K., Szczygieł, M., &  La Torre, A. (in review). In search of the functional base of risk-taking: inexperience and safety.
 4. Fryt, J. & Szczygieł, M. (accepted). Predictors of positive and negative risk-taking in adolescents and young adults: similarities and differencies. Europe’s Journal of Psychology, 2021.
 5. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K. (2019). Behave yourself! NAS-50 as a reliable tool for assessment of adolescent self-control. Polish Psychological Bulletin, 50 (1), 36-42.
 6. Czernecka, K., Fryt, J., Szczygieł, M., La Torre, A., Smoleń T. (2018). Many face(t)s of young people’s risk-taking: individual and situational determinants. Curent Issues in Personality Psychology, 6 (2), 112-121.
 7. Fryt, J. (2017). Adolescent sensitivity to rewards, risk-taking, and adaptive behaviour: Development of the dual systems perspective. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26 (3), 140-145.
 8. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., La Torre, A., Szczygieł, M. (2017). Risk, cognitive control and adolescence: Challenging the dual systems model. W: G. Gunzelman, A. Howes, T. Tenbrink, E. J. Davelaar (red.), Proceedings of the 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society (s. 2037-2042). Austin, TX: Cognitive Science Society.
 9. Fryt, J., Czernecka, K. (2015). Cognitive control, reward sensitivity and risk-taking in adolescence – Research perspectives of the dual systems model. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24 (4), 231-238
 10. Fryt, J. (2015). Procesy grupowe w socjoterapii dzieci i młodzieży, w: A. Lasota, J. Franczyk (red.) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. 25-51, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 11. Fryt, J. (2015). Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych, w: A. Lasota, J. Franczyk (red.) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. 133-146, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 12. Fryt, J. (2013) Funkcje wykonawcze i regulacja zachowania u dzieci chorych na astmę i cukrzycę, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 13. Fryt, J., Pilecka, W., Smolen, T. (2013) Importance of symptom control: self-regulation in children with diabetes type 1 and asthma, Studia Psychologiczne, 51 (3), 5-18.
 14. Fryt, J., Pilecka, W., & Smolen, T. (2013) Does asthma disturb executive functions and self-regulation in children? Polish Journal of Applied Psychology,2 (11), 55-74.
 15. Fryt J., Pilecka W. (2012) Neuropoznawcze korelaty cukrzycy typu 1 u dzieci, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(4), 283-291
 16. Fryt J., Sikora K. (2012) Psychological functioning of parents of children with congenital heart disease: review of literature, e-Pedagogium, vol. 2, 33-46
 17. Pilecka W., Fryt J. (2011) Teorie stresu dziecięcego, w: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 31-48, Kraków, Wydawnictwo UJ
 18. Pilecka W., Fryt J. (2011) Teoria dziecięcej odporności psychicznej, w: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 48-68, Kraków, Wydawnictwo UJ
 19. Fryt J. (2011) Astma oskrzelowa, w: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 285-294, Kraków, Wydawnictwo UJ
 20. Fryt J. (2011) Cukrzyca, w: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 294-303, Kraków, Wydawnictwo UJ
 21. Pilecka W., Fryt J. (2010) O wzmacnianiu odporności psychicznej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w: B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek (red.) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, 360-374, Kielce, Wydawnictwo Gens
 22. Fryt J. (2008) Neuropoznawcze aspekty dziecięcej astmy oskrzelowej – perspektywy badawcze, Postępy Psychiatrii i Neurologii, vol. 17 (2), 141-144
 23. Fryt J. (2008) Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci chorych na astmę oskrzelową, w: E. Wrona-Polańska, J. Mastalski (red.) Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość? Pomiędzy teorią a praktyką, 123-129, Kraków, Wydawnictwo UJ
 24. Fryt J. (2008) Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci z astmą oskrzelową w świetle badań empirycznych, Pediatria i Medycyna Rodzinna, vol. 4, 55-61
 25. Fryt J. (2008) Kontrowersje wokół ujęcia astmy oskrzelowej jako choroby psychosomatycznej, Sztuka Leczenia, vol. 3-4, 11-20

Konferencje:

 1. ESCOP 2019 – 21th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Tenerife, Spain, 25-29 September 2019, Fryt J., Smoleń T., Czernecka K., Szygieł M., La Torre A. “Adolescent risk-taking is reward driven rather than impulsive” – poster
 2. ESCOP 2019 – 21th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Tenerife, Spain, 25-29 September 2019, Smoleń, T., Fryt J., Czernecka K., Szygieł M., La Torre A. “Is there anything in risk besides tendency to exploration and high rewards discounting?” – poster
 3. EARA2018 – XVI Biennal Meeting of European Association for Research on Adolescence, Ghent, Belgium, 12-15 September 2018, Fryt J., Smoleń T., Czernecka K., Szygieł M., La Torre A. „Risk, rewards and cognitive control in adolescence. Testing the behavioral predictions of theh dual systems model” – poster
 4. CogSci 2017 – 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, London, 26-29 July 2017, Fryt J., Smoleń T., Czernecka K, La Torre A., Szczygieł M. „Risk, cognitive control and adolescence: Challenging the dual systems model” – poster
 5. ESCOP 2013 – XVIII Meetings of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary, 28 August – 1 September 2013, Fryt J. „Relationships between behavior ratings and performance-based measures of executive function in children” – poster
 6. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna “Zdrowie i odporność psychiczna”, Kraków, 20-21 października 2012, Fryt J. “Jakość kontroli astmy i cukrzycy typu 1 a samoregulacja u dzieci” – poster
 7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna”, Kraków, 15-16 maja 2012, Fryt J. “Sprawność uwagi selektywnej i funkcji wykonawczych u dzieci chorych na astmę i cukrzycę typu 1” – referat
 8. EHPS 2011 – XXV European Health Psychology Conference, Crete, Greece, 20-24 September 2011, Fryt J., Gacek M. “How does asthma influence executive functions and self-regulation in children?” – referat
 9. EHPS 2011 – XXV European Health Psychology Conference, Crete, Greece, 20-24 September 2011, Fryt J., Gacek M. “Importance of symptom control: self-regulation in children with diabetes type 1 and asthma” – poster
 10. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź, 14-16 czerwca 2010, Fryt J. „Jak cukrzyca wpływa na samoregulację i funkcje wykonawcze dzieci w okresie późnego dzieciństwa?” – referat
 11. XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 25-27 października 2007, Fryt J. „Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci chorych na astmę oskrzelową” – referat