Przejdź do treści

Dr Hennel-Brzozowska Agnieszka

Dr Hennel-Brzozowska Agnieszka

Katedra Psychologii Edukacyjnej

agnieszka.hennel-brzozowska@up.krakow.pl

tel: 126626234

pok: 366

dyżury: Dyżury w sesji letniej: 18 czerwca wtorek godz. 9.00-10.00
21 czerwca piątek godz. 15.00-16.00
24 czerwca poniedziałek godz. 9.00-10.00, pokój 366 na Podchorązych 2
online: wtorek 11.30.- 12.15

Dla studentów niestacjonarnych: zapraszam do kontaktu mailem: agnieszka .hennel-brzozowska@up.krakow.pl

Ogłoszenia:

 

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

W roku akademickim 2018-19 prowadzę następujące kursy:

1.Psychologiczne aspekty migracji,

 1. Psychologia migracji,

3.Komunikacja międzykulturowa,

4.Psychologia kulturowa,

5.Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

6.Psychologia uczniów z trudnościami w uczeniu się,

7.Wsparcie społeczne

 1. Psychologia pracy i organizacji

W roku akademickim 2016-17 prowadziłam następujące kursy:

1.Psychologiczne aspekty migracji,2.Komunikacja interpersonalna, 3.Psychologia uczniów z trudnościami w uczeniu się, 4.Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, 5.Psychologia społeczno-wychowawcza 6.Wsparcie społeczne 7.Psychologia konfliktów i zarządzania konfliktem 8.Trening interpersonalny 9.Psychologia w turystyce i pedagogika pracy z grupą turystów

W latach akademickich 2013-16 prowadziłam następujące kursy:

Psychologia społeczna, Komunikacja interpersonalna, Psychologiczne aspekty migracji, Psychologia kliniczna dziecka, Psychologia uczniów z trudnościami w uczeniu się, Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Psychological problems of migrant children.

For Erasmus students :

In 2012/13, 2013/14, and 2015/16 I tought to Erasmus students the following courses:

„Psychology of cultural differences”,

„Psychological problems of migrant children”

 

Działalność naukowa

Moja działalność naukowa obejmuje następujące zakresy:
– psychologia migracji, mniejszości narodowych i międzykulturowa
– psychologia społeczna stosowana
– psychologia kliniczna i psychoterapia
– psychologia edukacyjna
– glottodydaktyka
– relacje między nauką i wiarą ( według filozofii Karola Wojtyły – Jana Pawła II)
Zobacz – całość moich prac naukowych poniżej, w tym szereg publikacji dostępnych online ( full text):

OPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWE (uaktualnione 9 maja 2019) :

 1. Monografie – pod redakcją :
 2. Gieniusz A., Grabińska T., Hennel-Brzozowska A., Lenart M. (red.): Obedience and Authority.Obbedienza e Autorità. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, ss.232, ISBN 978-83-66084-30-8
 3. Kijas Z., Hennel-Brzozowska A. ( red. ): Miłosierdzie a odpowiedzialność. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, ss. 234, ISBN 978-83-65432-88-9
 4. Hennel-Brzozowska (red): Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej.Wydawnictwo Scriptum , Kraków 2016, ss.294, ISBN 978-83-65432-36-0
 5. Brzozowski J., Hennel-Brzozowska A., Lenart M. (red.): Sens humanistyki dzisiaj. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, ss. 178, ISBN 978-83-65432-19-3
 6. Hennel-Brzozowska A., Jaromi S. (red.): Losy nadziei świętego Jana Pawła II. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, ss. 242, ISBN 978-83-65432-15-5
 7. Hennel-Brzozowska A. ( red. – a cura di): monografia: Impatto delle migrazioni sulla famiglia : il triangolo Italia- Polonia-Ucraina , Accademia Polacca delle Scienze – Biblioteca Centro di Studi a Roma, Roma 2015, ilość stron 90, ISSN 0208-5623.

Pełny tekst dostępny na stronie Stacji Naukowej PAN w Rzymie:

http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/Conferenze%20131%20-%20ebook.pdf

7.Hennel-Brzozowska A. (red.) Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014 , ilość stron 216, ISBN 978-83-64028-52-6 .

Pełny tekst dostępny w PBC : http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5204

 1. Hennel-Brzozowska A., Jaromi S.(red.): Przeciw melancholii. W 40.rocznicę wydania Melancholii Antoniego Kępińskiego – perspektywy fides i ratio. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, ilość stron 192, ISBN 978-83-7676-195-4

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5245

 1. Hennel-Brzozowska A. (red.): Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011, ilość stron 164, ISBN 978-83-7676-088-9

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5244

 1. Grzmil-Tylutki H., Hennel-Brzozowska A. (red.): Fundamentalizm i postmodernizm a prawda – od idei do praxis, Wydawnictwo PAU, Kraków 2010, ilość stron 147, ISBN 978-83-7676-060-5 .

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5243

 

 1. Rozdziały w monografiach naukowych:
 2. Educare alla disobbedienza? L’importanza della disobbedienza come scopo dell’educazione contemporanea [w:] Gieniusz A., Grabińska T., Hennel-Brzozowska A., Lenart M. (red.): Obedience and Authority.Obbedienza e Autorità. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, ss.177- 192, ISBN 978-83-66084-30-8
 3. 2. Miłosierdzie w kontekście traumy (PTSD) [w:] Kijas Z., Hennel-Brzozowska A. ( red. ): Miłosierdzie a odpowiedzialność. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, ss. 165-184, ISBN 978-83-65432-88-9
 4. 3. Empowerment w praktyce pomocy psychologicznej cudzoziemcom [w:] Hennel-Brzozowska (red): Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej.Wydawnictwo Scriptum , Kraków 2016, s.181-207; p-ISBN: 978-83-65432-36-0

4.Doświadczenia profesjonalistów w dodawaniu siły w ramach praktyki psychologicznej jako empowerment dla młodych praktyków. Słowo od redaktora. [w:] Hennel-Brzozowska (red): Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej. Wydawnictwo Scriptum , Kraków 2016, s.9-24; p-ISBN: 978-83-65432-36-0

5.Czy psychologia współczesna należy jeszcze do nauk humanistycznych?[w:] Brzozowski J., Hennel-Brzozowska A., Lenart M. (red.): Sens humanistyki dzisiaj. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, s.167-178.

 1. Zdrowie psychiczne imigrantów i pomoc psychologiczna w kontekście bezpieczeństwa [w:] Teresa Grabińska, Zbigniew Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne IV. Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, Wyd. WSOWL, Wrocław 2016, s. 177-195, w druku.

7.„A chi non ama niuna cosa piace”. Fonti rinascimentali o eterni del bisogno psicologico di un giardino e dell’amore / „A chi non ama niuna cosa piace”– „Temu, kto nie kocha, nic się nie podoba”. Źródła renesansowe czy odwieczne psychologicznej potrzeby ogrodu i miłości, [w:] Mirosław Lenart, Magdalena Wrana (red.), Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia. Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce. Uniwersytet Opolski, Padova-Opole 2016 , s. 257-274; 577-594, w druku

 1. Le migrazioni come sfida per il sistema educativo – allievi migranti, allievi figli di migranti), rozdział w monografii: Hennel-Brzozowska A. ( red. – a cura di): Impatto delle migrazioni sulla famiglia : il triangolo Italia- Polonia-Ucraina, Accademia Polacca delle Scienze – Biblioteca Centro di Studi a Roma, Roma 2015, str. 23-39, ISSN 0208-5623. Pełny tekst dostępny na stronie Stacji Naukowej PAN:

http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/Conferenze%20131%20-%20ebook.pdf

 1. 9. Premessa ( przedmowa do monografii Hennel-Brzozowska A. ( red. – a cura di): Impatto delle migrazioni sulla famiglia : il triangolo Italia- Polonia-Ucraina, Accademia Polacca delle Scienze – Biblioteca Centro di Studi a Roma, Roma 2015, 7-11, ISSN 0208-5623. Pełny tekst dostępny na stronie Stacji Naukowej PAN:

http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/Conferenze%20131%20-%20ebook.pdf

 1. Czy człowiek potrzebuje ogrodu? Próba odpowiedzi psychologicznej, rozdział w monografii: Michowicz P., Zając A. (red.): Integralny rozwój osoby, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2015, str.223-239, ISBN 978-83-7485-268-5.
 2. Marzenia młodych o godnej pracy na emigracji i zjawisko „brain waste” („zaprzepaszczeni fachowcy”) – w perspektywie psychologicznej, rozdział w monografii Hennel-Brzozowska A. (red.) Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014 , str. 119-134, ISBN 978-83-64028-52-6 . Pełny tekst dostępny w PBC :

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5204

 1. O pracy i o dramacie pracy młodych dialog wielodyscyplinarny.Przedmowa, w monografii: Hennel-Brzozowska A. (red.) Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014, str.4-17, ISBN 978-83-64028-52-6.
  Pełny tekst dostępny w PBC:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5204

 1. Dylematy psychoterapii osób z objawami depresji – poszukiwanie inspiracji w myśli Kępińskiego dzisiaj, rozdział w monografii : Hennel-Brzozowska A., Jaromi S. (red.) Przeciw melancholii. W 40.rocznicę wydania Melancholii Antoniego Kępińskiego – perspektywy fides i ratio. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, str. 63-75. ISBN 978-83-7676-195-4

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5245

 1. Przeciw melancholii – przedmowa, w monografii Hennel-Brzozowska A., Jaromi S. (red.) Przeciw melancholii. W 40.rocznicę wydania Melancholii Antoniego Kępińskiego – perspektywy fides i ratio. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, str. 7-9. ISBN 978-83-7676-195-4

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5245

 1. Psychologiczne aspekty świętowania jako czasu wolnego ,rozdział w monografii „Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie” , red.: Drzyżdżyk S., Kałużny T., Kijas Z., Wyd. Scriptum Tomasz Sekunda, Kraków, 2014, s. 173-184; ISBN 978-83-6402831-1
 2. Kultura organizacyjna szkoły międzynarodowej a potrzeby psychologiczne uczniów-migrantów: studium przypadku Międzynarodowej Szkoły w Krakowie , rozdział w monografii: Praszałowicz D., Kulpińska J. (red.): Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne , Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, str. 295-301. ISBN 978-83-7676-193-0
 3. Tożsamość osób mówiących w obcym języku, w: Czakon D., Boruta M. (red.), Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i społeczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, str. 413-418, ISBN 978-83-7271-732-018. Przyjaźń z Innym w perspektywie psychologicznej. W : Hennel-Brzozowska A. (red.): Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011, Str. 75-82, ISBN 978-83-7676-088-9

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5244

 1. 19. O przyjaźni i wychowaniu – dialog wielodyscyplinarny. Przedmowa. W : Hennel-Brzozowska A. (red.): Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011, Str. 7-25, ISBN 978-83-7676-088-9

Pełny tekst dostępny w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/Content/5244


 1. 20. Postmodernizm i fundamentalizm a prawda – w sferze praxis (wstęp do części II) w: Grzmil-Tylutki H., Hennel-Brzozowska A.(red.): Fundamentalizm i postmodernizm a prawda – od idei do praxis, 2010, Wydawnictwo PAU, Kraków, s. 99-103;

Pełny tekst dostępny w PBC:

http://pbc.up.krakow.pl/Content/5243

 1. 21. Kultura organizacyjna klasy szkolnej z perspektywy eks-uczniów – analiza psychologiczna portalu internetowego „NASZA KLASA.PL” , 2009, str.207-217, w monografii : Kultura organizacyjna szkoły. Augustyniak E. (red.), AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, ISBN 978-83-7464-201-922. a. Janusz Korczak, précurseur du concept de l’intelligence émotionnelle, w: Laurent M. (red.) , 2003, « Actualité d’une éducation de l’émotion et de l’intelligence – Janusz Korczak ou ce que laisser seul un enfant signifie. »Editions du Conseil Scientifique de l’Université Charles de Gaulle-Lille III, ISBN: 2-84467-049-0

22.b. Wydanie ponowne tego tekstu, zmodyfikowanego, w innej monografii: Janusz Korczak, precurseur du concept de l’intelligence emotionnelle, rozdział w monografii : Laurent M., Salmon-Siama M. (red.): Janusz Korczak, l’enfant et la cruaute du monde, Universite Lilli 3, LeRocher de Calliope, Numilog, Paris 2013, s.63-77, ISBN 978-2-9529140-4-8

 

III. Artykuły w czasopismach recenzowanych (krajowych i zagranicznych):

 1. Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej ( z Pamuła-Behrens M.), Studia Edukacyjne nr 46, 2017, Poznań 2017, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2017.46.1 , str. 169-192
 2. Strategie radzenia sobie migrantów specjalistów – przypadek doktorantów uniwersytetów papieskich w Rzymie Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (160)/2016, ss. 247–265 PL ISSN 2081-4488, Polska Akademia Nauk, Komitet Badań nad Migracjami
 3. 3. Italiani imigrati in Polonia dopo 2004, Atti dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma vol 1;2009- 2010 (wydawnictwo Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, red. Kuk. L.), Rzym 2012 , ( wydrukowano de facto w grudniu 2013).

Pełny tekst tomu dostępny na stronie Stacji Naukowej PAN:

http://www.rzym.pan.pl/it/, w zakładce Pubblicazioni/Atti

Natomiast pełny tekst artykułu wygodniej znaleźć w PBC: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5203

 1. I sogni dei giovani emigranti di un lavoro degno ed il fenomeno del brain waste, visti da una prospettiva psicologica; artykuł w kwartalniku włoskim La Crictica Sociologica, Volume XLVII, 188, Inverno 2013, s. 49-56, oraz s.111 (abstrakt); ISSN 0011-1546, ISSN ELETTRONICO 1972-591

Dostęp płatny: http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201301204&rivista=12

 1. 5. Deux pays, une vie. Entretien avec Sofia Bobowicz, editrice et traductrice, « Synergies Pologne », no spécial 2011, str.145-150. ISSN -1734-4387.

Pełny tekst na stronie czasopisma:

http://gerflint.fr/Base/Pologne_SP2011/agnieszka_hennel.pdf

 1. Per rimediare alle differenze culturali: alla ricerca di strategie psicologiche individuali, “Romanica Cracoviensia” , 2010/10, str.107-123, ISBN 978-83-233-3137-7, ISSN 1732-8705

Pełny tekst na stronie czasopisma:

http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Romanica%20Cracoviensia%202010/15-Hennel-RC10.pdf

 1. Lekarz komunikujący pacjentce niekorzystne wyniki badań prenatalnych – analiza psychologiczna , „Życie i płodność” (kwartalnik Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII) :, 2010 rok 4, nr 1(10) 2010, str. 59-67, ISSN 1898-2158. Pełny tekst na stronie kwartalnika:

http://oplodnosci.pl/images/kwartalniki/Kwartalnik%20ZiP_2010_numer%204.pdf

 1. Psychological problems in families of diplomats. „Politeja” (pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) Nr 2(12), Kraków 2009, str. 543-555, ISSN 1733-6716

 

 1. Culture shock from the point of view of management psychology; “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis – Studia Romanica”, III; 2008; t.49, str.137-147, ISSN 1643-6520;

 

 1. La communication non-verbale et paraverbale – perspective d’un psychologue; « Synergies Pologne », 2008, nr 5, str.21-30, ISSN -1734-4387. pełny tekst na stronie czasopisma:

http://gerflint.fr/Base/Pologne5/brzozowska.pdf

 

 1. Adopcja jako rozwiązanie problemu małżeństw bezpłodnych – aspekty psychologiczne; „Życie i płodność” ; 2008, rok 2 nr 2-3/2008; str.87-94, ISSN 1898-2158. Pełny tekst na stronie kwartalnika:

http://oplodnosci.pl/images/kwartalniki/2008_2_-_3.pdf

 1. Crisis Intervention and Psychotherapy in Traumatic Bereavement after a Child’s Death by Homicide (wraz z W.Badura-Madej) , Archives of Psychiatry and Psychotherapy , vol.2, issue 2, june 2000; Polish Psychiatric Association Editorial Committee, Kraków, str. 61-72, ISSN 1509-2046

Pełny tekst na stronie czasopisma: http://www.archivespp.pl/uploads/APPv2n2p61Badura.pdf

 

 1. Punkty oparcia w psychoterapii osób w traumatycznej żałobie (wraz z W. Badurą-Madej ), „Psychoterapia” nr 2 (117) 2001, Kraków,

 

 1. Gianfranco Cecchin – Mediolańska szkoła terapii rodzin, (recenzja w): „Psychoterapia”, nr 1 (100) 1999

 

 1. I Publikacje w przygotowaniu :

Dwie monografie własne: „Język obcy jako element budowy wizerunku” oraz „Psychologiczne aspekty migracji”, oraz tom pod redakcją „Migration and Education ( wraz z M.Pamuła-Behrens)

 1. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich, w kraju i za granicą, oraz na zebraniach naukowych ( w sumie 61 wystąpień):
 2. Political correctness – an obstacle or a supportive factor for intercultural communication, referat na MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 6-7 grudnia 2018, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii.
 3. Il ruolo del senso di comunita e dell’identita nella crisi della migrazione, referat na IV Convegno Internazionale Interdisciplinare IDENTITA E TESTIMONIANZA, Rzym 2-7 wrzesnia 2018, Universita Urbaniana
 4. Melancholia w ujęciu Profesora Kępińskiego – referat na konferencji naukowej z okazji 100lecia urodzin Antoniego Kępińskiego: „Profesor Antoni Kępiński i jego sztuka poznania człowieka, 21 czerwca 2018, UJ, Kraków
 5. The Consequences of Mother Tongue Loss for the Migrant’s Relation with Grandparents – referat na International Interdisciplinary Conference “Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”; Pedagogical University of Cracow – Migrant Education and Integration Research Centre CBEIM , 21 X 2017
 6. New antiterrorist security instructions and training in French schools in 2016/17 – from the child psychology perspective, referat na Security Forum 2017: Subdisciplines of Security Sciences,Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa PUblicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, 6-7 VI 2017.
 7. Who teaches the youngest migrants in Polish schools? Psychological and professional profile of teachers educating migrant children in public primary schools in Poland, referat na XI European Conference on Social and Behavioral Sciences , Rzym, Sapienza Universita’ di Roma, 1-4 września 2016
 8. Misericordia nel contesto di traumi (PTSD), referat na II Convegno Internazionale Interdisciplinare MISERICORDIA E RESPONSABILITA’, Rzym, 1-6 września 2016, organizator : Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio.
 9. Edukacja dzieci migrantów: postawy i przekonania nauczycieli na temat dzieci migrantów w szkole i pracy z nimi; ocena przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem cudzoziemskim ( razem z Pamuła-Behrens M.) referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta – w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, UAM Poznań, 7 kwietnia 2016.
 10. Empowerment w praktyce pomocy psychologicznej cudzoziemcom – referat na konferencji naukowej „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”, UP Kraków, 13 lutego 2016.
 11. Pomoc psychologiczna wobec potrzeb migranta”, referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne” , organizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Zakład Socjologii i Edukacji Inst. Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Prawa Karnego Procesowego UŚ, Sekcję Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Tow. Socjologicznego; WSWOL we Wrocławiu 21 listopada 2015.

 

11.”Psychologiczne problemy starych rodziców dorosłych dzieci-migrantów”, referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, SGGW Warszawa, 9.VI.2015.

 1. Funkcjonowanie sobotniej szkoły armeńskiej w Krakowie jako przykład pozytywnego funkcjonowania grup mniejszościowych w polskim systemie edukacji, referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Oświata i kultura etniczna w Europie, Uniwersytet Opolski, 25-26. IX. 2014.
 2. Melancholia Kępińskiego i acedia Ewagriusza z Pontu jako inspiracje dla psychoterapii pacjenta depresyjnego dzisiaj , referat na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ANATOMIA (NIE)ROZUMU – Narodziny choroby psychicznej i jej losy w ponowoczesnej kulturze, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 10-12 X 2014.
 3. Le migrazioni come sfida per il sistema educativo – allievi migranti, allievi figli di migranti – referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Impatto delle migrazioni sulla famiglia . Esperienze nel triangolo: Italia, Polonia e Ucraina ” ( Wpływ emigracji na życie rodzinne. Doświadczenia w trójkącie Włochy-Polska-Ukraina) ,Rzym, Accademia Polacca di Roma – Stacja Naukowa PAN w Rzymie , 20 maja 2014
 4. Trudności w przebaczaniu po traumie – referat na Konferencji Naukowej „Przebaczanie i dar życia” , UKSW, Warszawa, 29-30 marca 2014
 5. Gli Armeni in Polonia- referat wygłoszony na miedzynarodowej sesji naukowej Armenia oggi. La Repubblica Armena e gli Armeni; La Sapienza Universita di Roma, 23.X.2013, Rzym
 6. « A chi non ama niuna cosa piace ». Fonti rinascimentali o eterni del bisogno psicologico di un giardino e dell’amore, referat wygłoszony na Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Corti rinascimentali extraurbane- un modello di cultura tra Italia e Polonia, zorganizowanej przez Towarzystwo naukowe Accademia dei Rampanti, Altivole-Castelfranco Veneto-Padova, 16-18 IX.2013.
 7. 18. Sposoby radzenia sobie migrantów specjalistów – przypadek doktorantów uniwersytetów papieskich w Rzymie, referat na międzynarodowej konferencji naukowej PAU i PUNO Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 23-24 września 2013.
 8. 19.Organization of an international school as a response to Third Culture Kids psychological needs – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Children Migrants and Third Culture Kids- Roots and Routes, Uniwersytet Jagielloński, 7-9 VI 2013, Kraków
 9. Marzenia młodych o godnej pracy na emigracji i zjawisko „brain -waste” („zaprzepaszczeni fachowcy”)w perspektywie psychologicznej) referat wygłoszony na konferencji naukowej: Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Polska Akademia Umiejętności, 3 VI 2013 , Kraków.
 10. Potrzeby dziecka jako centrum adopcji; konferencja „Rodzina fundamentem – wokół wyzwań wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, Ignatianum – ROPS, Kraków, 28.11.2012.

 

 1. Dylematy psychoterapii osób z objawami depresji – poszukiwanie inspiracji w myśli Antoniego Kępińskiego dzisiaj; konferencja „Przeciw melancholii. W 40 – lecie śmierci Antoniego Kępińskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 15.06.2012

 

 1. Obrazy organizacji w naszych umysłach. Referat na konferencji ISF (XI Sesja Kolbiańska), Uniwersytet Jana Pawła II, 7 stycznia 2012

 

 1. Współpraca psychologa ze szkołą międzynarodową. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 września 2011

 

 1. Psychoterapia, superwizja, przyjaźń – relacje w teorii i praktyce ( wraz z mgr J. Berezowską-Pogoń i mgr B. Matkowską) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 września 2011

 

 1. Kultura organizacyjna szkoły międzynarodowej a potrzeby psychologiczne uczniów- migrantów: studium przypadku międzynarodowej szkoły w Krakowie. III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie: Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne,7 – 11 września 2011, Kraków, Polska Akademia Umiejętności

 

 1. Adaptacja kulturowa Włochów w Polsce na tle innych grup imigrantów. Referat na zebraniu naukowym Katedry Dydaktyki Inst. Neofilologii UP, kwiecień 2010.

 

 1. Referat pt . Przyjaźń z Innym – perspektywa psychologiczna na Konferencji Naukowej „Wychowanie do przyjaźni-wychowanie przez przyjaźń’, Polska Akademia Umiejetności, 10.XII.2010 – Kraków

 

 1. Miłość wobec różnic kulturowych – referat na konferencji naukowej „W trosce o miłość”, 12 marca , UKSW, Warszawa

 

 1. Ellipse, parabole et paraphrase dans le discours psychotherapeutique, na konferencji : “Inference, ellipse et parabole , 4e Colloque International – L’Europe des langues et des Cultures”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 7-10.VI.2011.
 2. Gli italiani in Polonia – immigrazione dopo 2004, na sesji naukowej ”I polacchi in Italia, gli italiani in Polonia – immigrazione dopo 2004”, 20.IV.2010 – Rzym, Accademia Polacca delle Scienze ( stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie)

 

 1. Kapłan w oczach świeckich, referat w dyskusji panelowej Konferencji Naukowej „Kapłaństwo Zakonników”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 25 lutego 2010
 2. Nadzieja w kontekście emigracji; referat na Konferencji Naukowej „W trosce o nadzieję”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 20-22 III 2009

 

 1. Udział czynny w Konferencji FREREF „Life Long Learning” w Barcelonie, 31.VIII-4.IX.2009: praca w zespole opracowującym wytyczne dla Komisji Europejskiej w sprawie efektywności studiów doktoranckich i transmisji „studia-życie zawodowe” (w języku francuskim i angielskim), delegacja organizowana przez członka FREREF – Region Małopolska (Urząd Marszałkowski).

 

 1. La société NG „Chez Siemacha” – une reussite de la Region Malopolska pour les eleves à risque. Referat na Konferencji Międzynarodowej organizowanej przez FREREF (Federacja Regionów Europejskich na rzecz Life Long Learning – grupująca naukowców, praktyków szkolnictwa i przedstawicieli władz oświatowych krajów UE), Grecja – Tessaloniki, 22-24 września 2008

Prezentacja do wystąpienia na stronie FREREF:

http://freref.eu/docs/fr/Prezentacja—Siemacha—Tesaloniki.pdf

 1. Transition: école-formation professionnelle en Pologne de l’époque de transformation systémique. Konferencja międzynarodowa Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle: „La transition vers la formation professionnelle et l’emploi en Europe et en Suisse”, Szwajcaria – Lausanne -Tolochenaz; 10 kwietnia 2008
 2. Wolność wyboru z perspektywy psychologii społecznej. Zebranie naukowe Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, Kraków, 3 marca 2008
 3. Mediacje kulturowe we Włoszech, referat na Zebraniu naukowym Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ , Kraków, 23 stycznia 2008
 4. Kultura organizacyjna klasy szkolnej z perspektywy eks-uczniów. Konferencja Naukowa Wydz. Zarządzania AGH „Istota kultury szkoły”, Kraków, 6-7 czerwca 2008
 5. Langue étrangère – source de souffrance. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „L’Europe des langues et des cultures: Le sens et sa complexite”; Kraków, 5-7 czerwca 2008
 6. Autorytet nauczyciela a różnice kulturowe – analiza porównawcza źródeł władzy nauczycielskiej w Polsce i we Francji. Konferencja Naukowa UJ i UKW „Komunikacja społeczna w edukacji: Komunikacja, zarządzanie, edukacja – a kompetencje pracownicze w szkole”, Zakopane, 25-27 września 2007.
 7. La communication non-verbale et paraverbale: la perspective d’un psychologue. Konferencja Naukowa Sieci Międzynarodowej: Traduction comme moyen de communication interculturelle (Université Charles de Gaulle –Lille, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski) – Colloque „Traduire le Paraverbal”, Uniwersytet Jagielloński, 29-30. X. 2007
 8. Kryzysy związane z różnicami kulturowymi u rodzin „ekspatów” w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępy w Interwencji Kryzysowej”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie i Zakład Psychologii Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, 9-11 czerwca 2006.
 9. Wpływ języka obcego na wizerunek rozmówcy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania.” Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 27-29.IX.2004.
 10. L’image de la langue française chez les jeunes polonais. Międzynarodowe Sympozjum « Français Langue Internationale: recherche et formation » , Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 10-11.XII.2004.
 11. Stereotypowe opinie na temat języków obcych u młodych Polaków w perspektywie integracji europejskiej, referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: „Integracja w nauczaniu języków obcych”, Zielona Góra, 22-24 IX 2003;
 12. Superwizja partnerska. Referat na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8.IX.2002;
 13. Zarządzanie wizerunkiem poprzez używanie języków obcych, referat na otwartym zebraniu naukowym Instytutu Zarządzania UJ, 12 czerwca 2002 (referat zatwierdzony przez Rade Instytutu jako podstawa do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ);
 14. Trauma samobójstwa osoby bliskiej, referat na otwartym posiedzeniu naukowym Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Zakład Psychologii Zdrowia – Ośrodek Interwencji Kryzysowej CM UJ Kraków, 26 kwietnia 2002;
 15. Punkty oparcia w psychoterapii osób w traumatycznej żałobie (wraz z W.Badura-Madej),referat wygłoszony na IX Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia w medycynie”,Kraków, 8-10.XII.2000;
 16. Janusz Korczak, précurseur du concept de l’intelligence émotionnelle, referat na Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Janusz Korczak en l’an 2000”, zorganizowanej przez Université Charles de Gaulle-Lille III, grudzień 1999
 17. Jak zmienia sie psycholog pomagający zmieniającej się rodzinie – referat w dyskusji panelowej „Przemiany tożsamości zawodowej psychologa w latach 90-tych”; XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 9-12 września 1999, Warszawa ;
 18. Trois remarques d’un psychologue à propos de l’enseignement précoce du FLE, referat wygłoszony w charakterze konsultanta-eksperta dla uczestników programu „Lingua A – Socrates – Primeros Pasos”, Akademia Pedagogiczna, Kraków, I.1999;
 19. Jak zmienić postrzeganie języka francuskiego przez szeroką publiczność – referat na Konferencji Konsultacyjnej dla Nauczycieli Jezyka Francuskiego, zorganizowanej przez Instytut Francuski w Krakowie i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach; oraz na tejże konferencji warsztat „Nauczanie języka francuskiego a postawy rodziców”; Katowice, 10 XII 1998;
 20. Problemy etyczne psychologa współpracującego ze szkołą – referat wygłoszony na Konferencji Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Porządek normatywny zawodu psychologa – kierunki aktualizacji Kodeksu Etycznego Psychologa na przełomie wieków”, Kraków, 4-5 XII.1998;
 21. Konsekwencje traumatycznych przeżyć szkolnych u przyszłych nauczycieli, referat na VIII Krajowym Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Białystok, luty 1998;
 22. Pomaganie rodzinom zamordowanych dzieci (wraz z dr Wandą Badura-Madej), referat na IV Konferencji Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Pomocy i Interwencji Psychologicznej Coll. Medicum UJ, 19-21.XI.1998;
 23. Psychological Problems in Families of Diplomats – referat wygłoszony na XX Międzynarodowym Sympozjum Naukowym International Society of Political Psychology, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, 21-24 czerwca 1997;
 24. Psychologie et pédagogie pour l’enseignement précoce du FLE – une approche systémique – referat wygłoszony na konferencji « Enseignement precoce du FLE », zorganizowanej przez Institut Francais/CEFFIC, Warszawa, 19-21.III.1997;
 25. Prywatna praktyka psychologiczna w PRL i w RP – referat wygłoszony na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Tow. Psychologicznego, Kraków, 10 III 1997;
 26. Identified Patient and the School System – School Problems in the Systemic Epistemology Perspective – referat na Międzynarodowej Konferencji Terapii Rodzin „The Systems We Live In: Family Therapy Contexts” organizowanej przez Klinike Psychiatrii AM w Krakowie, Kraków, wrzesień 1990;
 27. Problemy psychologiczne rodziców dzieci upośledzonych umysłowo – przegląd literatury przedmiotu – referat na Zjeździe Polskiego Towarzystwa do Badan Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa, listopad 1982.

 

VII. Wykłady gościnne:

 1. Wykłady zagraniczne:

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019: wykłady w ramach programu Erasmus na rzymskich uniwersytetach „La Sapienza” i „LUMSA” w językach włoskim i angielskim

20 V. 2014 – Rzym, Accademia Polacca di Roma – Stacja Naukowa PAN w Rzymie (Accademia Polacca delle Scienze) (Le migrazioni come sfida per il sistema educativo – allievi migranti, allievi figli di migranti ) – referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Impatto delle migrazioni sulla famiglia . Esperienze nel triangolo: Italia, Polonia e Ucraina ” ( Wpływ emigracji na życie rodzinne. Doświadczenia w trójkącie Włochy-Polska-Ukraina) ,organizowanej we współpracy z Uniwersytetem La Sapienza ( prof.Maria Immacolata Macioti, dr Olena Ponomareva, dr Katia Scannavini) oraz organizacją pozarządową pomocy migrantom „Senza Confine” ( dr Alessia Montuori) .

20.IV.2010 – Rzym, Accademia Polacca delle Scienze ( stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie) wykład w ramach sesji naukowej – ”I polacchi in Italia, gli italiani in Polonia – immigrazione dopo 2004” (wykłady wygłosiły dr A. Hennel-Brzozowska oraz prof. Maria I. Macioti z Uniwersytetu La Sapienza)

2.X.2007 – Rzym, Stacja Polskiej Akademii Nauk: referat na otwartym zebraniu naukowym pod tytułem: „Gli aspetti psicologici dell’emigrazione – la ricerca di strategie di superamento delle difference culturali”. Było to pierwsze wystąpienie pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (wówczas Akademii Pedagogicznej) AP w historii tej prestiżowej placówki

IV 1992 – XII 1993 – Curitiba, Brazylia

Cykl wykładów w języku portugalskim „Genograma e seu uso na terapia familiar sistémica” (Genogram i jego zastosowanie w terapii systemowej rodzin) stanowiący część 2-letniego kursu terapii systemowej rodzin dla psychologów i psychiatrów, organizowanego przez Centro de Estudos de Terapia Familiar, Curitiba, Brazylia,

 1. Wykłady gościnne w polskich instytucjach naukowych

 

kwiecień 2010, Kraków, UJ: Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób z innych kultur – imigrantów w Polsce -projekt we współpracy z prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńską UJ;

Maj 2010,Warszawa, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej: wykład z prezentacją i warsztaty dla studentów psychologii międzykulturowej WSPS, w ramach wyżej wspomnianego projektu

 

VIII. Organizacja konferencji i posiedzeń naukowych w ostatnich latach (2012-17) :

21 X 2017 – pomysłodawca i organizator jako sekretarz naukowy CBIM ( wraz z prof. M. Pamuła-Behrens) międzynarodowej konferencji naukowej: International Interdisciplinary Conference “Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”; Pedagogical University of Cracow – Migrant Education and Integration Research Centre CBEIM ,

13 II 2016 – pomysłodawca i główny organizator, z ramienia Katedry Psychologii UP , Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”; Uniwersytet Pedagogicznyim KEN w Krakowie.

 

13 – 14 IV 2016 – udział w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Synergia zagrożeń. ISoS ’16”, organizowanej przez Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji – Zakład Nauk o Bezpieczeństwie, Opole.

 

21 XI 2015 – udział w Komitecie Naukowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne” , organizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Zakład Socjologii i Edukacji Inst. Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Prawa Karnego Procesowego UŚ, Sekcję Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Tow. Socjologicznego; WSWOL, Wrocław.

23-24 X 2015 – Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej „New Pathways in Language Learning. Languages for Specific Purposes ( LSP) – Research and Practice”, organizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym .

20 V. 2014 – Rzym, Accademia Polacca di Roma – Stacja Naukowa PAN w Rzymie (Accademia Polacca delle Scienze) organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Impatto delle migrazioni sulla famiglia . Esperienze nel triangolo: Italia, Polonia e Ucraina ” ( Wpływ emigracji na życie rodzinne. Doświadczenia w trójkącie Włochy-Polska-Ukraina) , we współpracy z Uniwersytetem La Sapienza ( prof.Maria Immacolata Macioti, dr Olena Ponomareva, dr Katia Scannavini) oraz organizacją pozarządową pomocy migrantom „Senza Confine” ( dr Alessia Montuori) . Praca nad projektem i organizacją, wraz z prof. dr hab. Piotrem Salwą, dyrektorem Stacji PAN oraz prowadzenie obrad konferencji ; ponadto własne wystąpienie (Le migrazioni come sfida per il sistema educativo – allievi migranti, allievi figli di migranti ).


10 V 2014 – Współorganizacja konferencji naukowej „Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie” na UPJPII , Kraków,

4.XI 2014. – Współorganizacja Konferencji naukowej w ramach organizowanych przez wszystkie krakowskie uczelnie DNI JANA PAWŁAII 2014 : „Św. Jan Paweł II – losy nadziei, Kraków.

3.VI 2013 – organizacja Konferencji naukowej Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

3VI 2012 – organizacja Konferencji naukowej Przeciw melancholii. W 40.rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

 

 

INNE INFORMACJE O AUTORZE :

Aktualnie pełnione funkcje na UP:

Adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego UP (od 2005)

Współtwórca i Sekretarz naukowy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów w UP (od 2017)

Członek Komisji Wydziałowej ds. Jakości Kształcenia ( Wydz. Pedagogiczny; od 2015)

 

Wybrane dane z CV:

Specjalizacja I stopnia psycholog kliniczny – rok 1989.

W latach 1989-91 współtwórczyni szkoły prywatnej podstawowej DONA w Krakowie.

W latach 1991-94 attache ds. kultury i oświaty polonijnej w Konsulacie Generalnym RP w Kurytybie, Brazylia

1994-95 psycholog – terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie

W latach 1995-2012 jako asystent a potem adiunkt w Instytucie Neofilologii UP prowadziła kursy psychologii i pedagogiki po francusku dla studentów romanistyki o specjalizacji nauczycielskiej. Od 2012-2016 prowadziła w jęz. angielskim kurs dla studentów Erasmus’a na UP : Psychological Problems of Migrant Children

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

*członek Polskiego Tow. Psychologicznego (b.członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencjach 1997-2003 ; 2015-2018); ,

*członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego,

*współzałożyciel i Sekretarz Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio ( od. 2006 do dziś, vide strona internetowa Towarzystwa : www.fidesetratio.iap.pl )
* od 2013 współpracuje z Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych

Współpraca z oświatą:

Współpraca od 2000r. z International School of Krakow w Lusinie ( konsultacje dla rodziców i nauczycieli) i in.

Znajomość języków obcych: angielski C2, francuski C2, portugalski C2, rosyjski C1, włoski B2, niemiecki B1.