Przejdź do treści

Dr Kaleńska-Rodzaj Julia

Katedra Badań Podstawowych

julia.kalenska-rodzaj@up.krakow.pl

tel: 126626231

pok: 403

www.koda.krakow.pl

publikacje:


dyżury: Uwaga! w dniu 15.10.2020 z powodów zdrowotnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działań w sytuacji epidemiologicznej dyżur odbywa się online poprzez MSTeams, zapraszam!
Dyżury dla studentów w semestrze zimowym 2020/2021 - ul. Podchorążych 2, s. 403 lub online MS Teams:
poniedziałek, godz. 18:00-19:00
czwartek, godz. 12:30-14:00
Dyżur Instytutowy:
czwartek, godz. 11:00-12:30.
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
zostaną podane wkrótce

Działalność dydaktyczna

Kierunek „Psychologia”:

Psychologia emocji i motywacji (wykłady)

Edukacja emocjonalna (wykłady i ćwiczenia)

Pomoc psychologiczna dorosłym (wykłady)

Psychologia muzyki w edukacji (wykłady)

Terapia poznawczo-behawioralna (wykłady)

 

Działalność naukowa

Moje zainteresowania lokują się na styku kilku obszarów – psychologii muzyki, psychologii edukacji, psychologii emocji i motywacji, psychologii twórczości.

Zagadnienia, którymi zajmuję się badawczo:

  • emocjonalno-motywacyjne i osobowościowe determinanty sukcesu wykonawczego w muzyce,
  • emocje przedkoncertowe ( w tym trema) jako emocje mieszane (złożone),
  • radzenie sobie z emocjami w sytuacji ekspozycji społecznej,
  • specyfika motywów aktywności muzycznej i scenicznej,
  • obraz artysty w czasach „płynnej nowoczesności” i jego funkcja w budowaniu tożsamości zawodowej muzyków,
  • rola emocji w procesie twórczym.

Zagadnienia, którymi zajmuję się praktycznie:

  • problem psychologicznego przygotowania muzyka do występu publicznego, trema,
  • radzenie sobie z emocjami w sytuacji ekspozycji społecznej,
  • wzmocnienie poczucia własnej skuteczności ucznia,
  • wspieranie rozwoju zdolności twórczych ucznia.

 

Przygotowanie metod badawczych:

Skala Samopoczucia Muzyka Przed Występem (polska adaptacja Self-Statements Scale, Steptoe, Fidler, 1987)

Skala Autokoncentracji (polska adaptacja Self-Consciousness Scale, Fenigstein, Scheier i Buss, 1975)

Lista Motywów Aktywności Muzycznej – autor,

Skala Oceny Występu Muzycznego – autor

Lista Motywów Aktywności Scenicznej – autor

Skala Przygotowania się Muzyka do Występu – autor

 

Organizacja konferencji:

9-10 V 2019 Studencka konferencja naukowa „ILUMINACJE: Performer 2019”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

24-25 V 2018 Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki „PsychoMuzy 2018”, Katowice, Uniwersytet Śląski – członek komitetu organizacyjnego konferencji.

20-21 X 2017 International Interdisciplinary Conference “Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – członek komitetu organizacyjnego konferencji.

21-24 IX 2017 Sympozjum „Psychologia dla zdrowia muzyków”, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Pracownia Psychologii Muzyki UMFC).

18-20 VI 2017 Ogólnopolska konferencja naukowa „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

28-29 XII 2016 V Konferencja naukowa z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej – Rozwój w „muzycznym dialogu”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – komitet organizacyjny.

11 VI 2016 Studencka konferencja naukowa „ILUMINACJE: La sinestesia 2016”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

13 II 2016 Konferencja naukowo-szkoleniowa w 10 rocznicę śmierci dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – komitet organizacyjny.

18-21 IX 2014 Sympozjum „Świadomość psychologiczna muzyków”, XXXV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Zakład Psychologii Muzyki UMFC).

3 VI 2013 Konferencja naukowa „Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy FIDES i RATIO”. Kraków: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Polska Akademia Umiejętności Wydział I. Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Kraków – komitet organizacyjny.

17 – 19 V 2013 Sympozjum „Społeczne konteksty rozwoju muzycznego” w ramach XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – organizowane wspólnie z pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego dr Rafałem Lawendowskim.

18-21 IX 2011 Sympozjum „Psychologia w służbie muzykom – od badań do praktyki” w ramach XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki UMFC).

11-12 II 2011 II Konferencja z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego” z zakresu psychologii muzyki, organizowana wspólnie przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Instytut Psychologii UJ – komitet organizacyjny.

26 II 2010 I Konferencja z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego” z zakresu psychologii muzyki, organizowana wspólnie przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Instytut Psychologii UJ – komitet organizacyjny.

28 X 2009 Konferencja dla nauczycieli i uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie pt. „Psychologia muzyki w służbie wykonawcy”, organizowana we współpracy z dr hab. Aleksandrą Tokarz i Jean Pierre Menuge

 

Udział w konferencjach:

4 IV 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologiczne przygotowanie muzyka do występu: przegląd współczesnych technik regulacji emocji. Referat. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Współczesne kierunki edukacji artystycznej: tradycje, dorobek, innowacje”, Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina.

26 III 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Under pression: Emotions in social exposure situations. Referat. International Conference “Jornadas de Psicologia”, Depratment of Education and Psychology, Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugalia

16 III 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Różnorodność emocji estetycznych w odpowiedzi na muzykę oraz specyficzne mechanizmy ich wzbudzania. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzykoterapia w edukacji muzycznej Flow w muzykoterapii. Przeżycie i zaangażowanie”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

24-25 V 2018 Kaleńska-Rodzaj, J. Nomen atque omen. Próba ustalenia leksykonu emocji odczuwanych przed występem publicznym w języku polskim. Referat. Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki „PsychoMuzy 2018”, Katowice, Uniwersytet Śląski.

9-12 XII 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Muzyka – mój przyjaciel. Im lepiej ją poznaję, tym silniejsza jest wzajemna kreacja. Dyskusja ekspertów. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Grajmy w szkole”, Warszawa, SWPS.

5-7 X 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Music performance anxiety – is it only anxiety? Pre-performance emotions and music performance anxiety beliefs in young musicians. Poster. I INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUSIC PSYCHOLOGY AND MUSIC PERFORMANCE. “Psychology in music: creation, educational practices and performance”, Madrid, The National Distance Education University (UNED).

21 IX 2017 Kaleńska-Rodzaj, J., Artysta współczesny w percepcji młodych muzyków u progu samodzielnej kariery artystycznej – zestawienie wyników badań jakościowych i ilościowych. Referat. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański.

23 IX 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Edukacja emocjonalna jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu. Referat. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański.

28 XII 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Czy psycholog może wejść w dialog muzyczny z klientem? Referat. V Konferencja naukowa z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej – Rozwój w „muzycznym dialogu”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

16 V 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Przekonania o emocjach czynią cuda … i katastrofy. Wpływ metaemocji na emocjonalny stan wykonawcy. Referat. Ogólnopolska konferencja naukowa „Twórczość i kreatywność w kontekstach psychologicznych, socjologicznych, muzycznych i kulturowych”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

12-14 V 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Meta-emocje, czyli efekt samospełniającego się proroctwa w sferze emocjonalnej? Referat. II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej”, Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.

13 II 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Empowerment dla osób występujących publicznie. Referat. Konferencja naukowo-szkoleniowa w 10 rocznicę śmierci dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

20-21 XI 2015 Kaleńska-Rodzaj, J. Kształtowanie tożsamości zawodowej muzyka jako podstawa sukcesu w budowaniu samodzielnej kariery artystycznej. Referat. IV Międzynarodowa naukowo-artystyczna konferencja „Sztuka i nauka trzeciego tysiąclecia”, Symferopol, Krymski uniwersytet kultury, sztuk i turystyki (uczestnictwo i wystąpienie via video-conference/Skype).

1-4 VII 2015 Pietras, K., Kaleńska-Rodzaj, J. Who is the Artist of Our Time? Cognitive Representations of the Contemporary Artist among Young Musicians and Visual Artists. Referat. Excellence & Innovation in Education: The Creativity-Innovation Challenge. Kraków, The International Centre for Innovation and Education (ICIE).

11-12 VI 2015 Kaleńska-Rodzaj, J. Młodzi muzycy w oczekiwaniu na występ. Złożoność emocji przedkoncertowych i ich aspekt funkcjonalny. Referat. VI Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji, KUL, Lublin.

12-13 XII 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. «Образ современного артиста-исполнителя классической музыки в размышлениях профессиональных музыкантов – студентов музыкальных консерваторий Польши. Веяние прошлого или адаптация к современности?» [Obraz współczesnego artysty-muzyka w opiniach zawodowych muzyków – studentów akademii muzycznych Polski. Ślad przeszłości czy adaptacja do współczesności?” Referat. III Międzynarodowa naukowo-artystyczna konferencja „Sztuka i nauka trzeciego tysiąclecia”, Symferopol, Krymski uniwersytet kultury, sztuk i turystyki (uczestnictwo i wystąpienie via video-conference/Skype).

11-13 XII 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu.Referat. Międzynarodowa konferencja naukowa „Muzyk zawodowy – tu i teraz”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

7 X 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Uczeń zdolny w sytuacji ekspozycji społecznej. Psychologiczne przygotowanie do publicznej prezentacji wiedzy i umiejętności. Referat. Konferencja „Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji”, Kraków.

18-21 IX 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Emocje przedkoncertowe a sukces sceniczny uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Referat. Sympozjum „Świadomość psychologiczna muzyków”, XXXV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz.

10-11 IV 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Wyobraźnia a wykonanie: wizualizacja jako technika regulacji emocji i ukierunkowania myślenia w procesie psychologicznego przygotowania muzyka do występu. Referat. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej”. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

12 XII 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Nauczyciel jako Wielki Motywator: model, źródło inspiracji i wsparcia dla ucznia. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki”. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

25-27 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Społeczny kontekst podejmowania decyzji o wyborze zawodu muzyka. Referat wygłoszony na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.

17 – 19 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Poczucie własnej skuteczności muzyka: droga do sukcesu. Plakat prezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot, Wydział Zamiejscowy SWPS – plakat został wyróżniony nagrodą publiczności.

17 – 19 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Oswajanie emocji w sytuacji ekspozycji społecznej. Warsztat przeprowadzony na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot, Wydział Zamiejscowy SWPS.

20 IX 2011 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologiczne aspekty przygotowania się do występu muzycznego. Referat. Sympozjum „Psychologia w służbie muzykom – od badań do praktyki”, XXXIV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice.

11 II 2011 Kaleńska-Rodzaj, J., Tokarz, A. Artysta wobec publiczności. Referat wygłoszony na II Konferencji z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

26 II 2010 Kaleńska, J. Motywacyjne podstawy działalności scenicznej. Referat wygłoszony na I Konferencji z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

26 II 2010 Kaleńska, J. Motywacyjny model efektywnego funkcjonowania muzyka na scenie. Plakat prezentowany na konferencji dla studentów i uczniów Akademii Muzycznej w Krakowie pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Kraków.

28 X 2009 Kaleńska, J. Oswoić tremę. Referat wygłoszony na konferencji dla nauczycieli i uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina pt. „Psychologia muzyki w służbie wykonawcy”, Kraków.

17-20 IX 2008 Kaleńska, J. Measuring musical motivation – The Musical Activity Motives List, Plakat prezentowany na International Conference of European Council for High Ability ECHA-2008, Praga.

27-29 IX 2007 Kaleńska J. Lęk Społeczny, Autokoncentracja Prywatna i Publiczna: badania nad wstępną polską wersją Skali Autokoncentracji A. Fenigsteina, M. F. Scheiera i A. H. Bussa. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Psychologia kierowania: rywalizacja-współdziałanie”, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz.

20-21 X 2006 Kaleńska, J. Efekt Pigmaliona w praktyce – obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania względem jego funkcjonowania na scenie. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Zdolności. Talent. Twórczość” Toruń.

20-21 X 2005 Kaleńska, J. Zjawisko tremy – od badań do praktyki. Referat wygłoszony na
II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacji Artystycznej – EDUART „Metafora – Sztuka – Aktywność twórcza”, Toruń.

23-26 VI 2005 Tokarz A., Kaleńska J. Samokontrola emocjonalna i temperament jako uwarunkowania tremy wykonawczej. Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku”, Warszawa.

3-6 VI 2004 Tokarz A., Kaleńska J. Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem – A. Steptoe i H. Fidler – wstęp­ne opracowanie wersji polskiej. Referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku”, Białystok – Augustów.

Publikacje

Artykuły naukowe:

Kaleńska-Rodzaj J. (OnlineFirst, 2020). Music performance anxiety and pre-performance emotions in the light of psychology of emotion and emotion regulation. Psychology of Music. doi:10.1177/0305735620961154

Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Pre-performance emotions and music performance anxiety beliefs in young musicians. Research Studies in Music Education, 42(1), 77-93. https://doi.org/10.1177/1321103X19830098 – wolny dostęp do 22-10-2020

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis, geneza, funkcje. Res Facta Nova, 19 (28), 9-19.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Waiting for the Concert. Pre-Performance Emotions and the Performance Success of Teenage Music School Students. Polish Psychological Bulletin, 49 (4), s.322-331.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). Psychologiczne przygotowanie muzyka do występu, Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 4, 47-60.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Pomiędzy lękiem a ekscytacją. Emocje w sztukach wykonawczych na przykładzie wykonawstwa muzycznego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9, 42-54.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2014). Temperamental Determinants of Musical Performance Anxiety. Таврические студии. Искусствоведение.[Tawritcheskie studii. Historia Sztuki], 5, 98-109.

Kaleńska Rodzaj, J. (2014). Motywacja do nauki gry na instrumencie muzycznym w świetle modelu J. S. Eccles. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 7, 8-24.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2013). Чувство самоэффективности музыканта-исполнителя как детерминант эффективного представления достижений на сцене [Poczucie własnej efektywności muzyka jako wyznacznik efektywnej publicznej prezentacji osiągnięć]. Таврійські студії [Tavriyski studii], 4, 5-11.

Tokarz A., Kaleńska J. (2005) Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem – A. Steptoe i H. Fidler – wstęp­ne opracowanie wersji polskiej, Psychologia rozwojowa, 10 (1), s. 125-135.

 

Artykuły popularno-naukowe:

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Psycholog dla muzyka. Twoja Muza, 2, s. 77-78.

Grzegorczyk, T., Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). „Moje myśli nie są mną”. O emocjach muzyków w sytuacji występu publicznego, Fragile – pismo kulturalne, 2 (36), 115-125.

 

Publikacje pod redakcją:

Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Psychologia muzyki. Warszawa: PWN. ISBN: 9788301213374.

Rogowska, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus. ISBN 978-83-607-99-3

Kaleńska-Rodzaj, J., Lawendowski, R. (2015). Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN 978-83-7744-052-0

Lawendowski, R., Kaleńska-Rodzaj, J. (2014). Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań. Gdańsk: Harmonia. ISBN 978-83-7744-051-3

 

Rozdziały:

Kaleńska-Rodzaj, J., Chełkowska-Zacharewicz, M. (2020). Psychologia muzyki. Uniwersalność i interdyscyplinarność podejścia (s. 7-24). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Kaleńska-Rodzaj, J.(2020). Trema jako złożona emocja koncertowa. Regulacja emocji podczas wystąpień publicznych (s. 275-296). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Dembińska, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Trening mentalny wykonawcy. Mindfulness jako metoda rozwijania uwagi i radzenia sobie ze stresem (s.297-314). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Trema: czym jest i jak powstaje? Definicja, zjawiska pokrewne, źródła. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.). Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka. Warszawa: Difin.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu. W: M. Sternal (red.). Muzyk zawodowy – między sztuką, edukacją i zarządzaniem (147-166). Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Empowerment dla osób występujących publicznie. W: A. Hennel-Brzozowska (red.). Empowerment: czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej(s. 209-221). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2016

Kaleńska-Rodzaj, J. (2015) An artist of our time: between the sacred and the profane. W: J. Posłuszna (red.). Psychology of Art and Creativity, vol. 2, s. 25-37. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2015). Kim jest artysta w naszych czasach? Typologia współczesnych artystów a formowanie się tożsamości zawodowej młodych muzyków. W: J. Kaleńska-Rodzaj, R. Lawendowski (red.), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, s. 15-41. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Kaleńska-Rodzaj, J., Pietras, K. (2014). Jakość relacji nauczyciel-uczeń a rozwój osiągnięć muzycznych młodego wykonawcy. W: G. Kwiatkowska i J. Posłuszna (red.). Mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (s. 98-116). Kraków: Aureus.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2014). Motywacyjne podstawy działalności scenicznej. W: R. Lawendowski i J. Kaleńska-Rodzaj (red.) Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (s.137-159). Gdańsk: Harmonia.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2014). Skala Oceny Występu Muzycznego – w poszukiwaniu kryteriów oceny estetycznej wykonań muzycznych. W: R. Lawendowski i J. Kaleńska-Rodzaj (red.) Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (s.111-137). Gdańsk: Harmonia.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2013). Rodzinne uwarunkowania postaw i wartości związanych z muzyką poważną i zawodem muzyka. W: K. Mudyń (red.). W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji zachowań, postaw i wartości. (263-285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Tokarz, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2011). Orientacje motywacyjne jako wyjaśnienie specyfiki motywu. W: A. Tokarz (red.). Pamięć, Osobowość. Osoba. Księga dedykowana Profesor Annie Gałdowej. (281-295). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kaleńska, J. (2008). Measuring musical motivation – The Musical Activity Motives List. In: J. Fortikova and J. Raffan (ed.). Proceedings of 11th Conference of European Council for High Ability (ECHA) (131-143). Prague, September 16th-20th.

Kaleńska, J. (2008) Lęk Społeczny, Autokoncentracja Prywatna i Publiczna: badania nad wstępną polską wersją Skali Autokoncentracji A. Fenigsteina, M. F. Scheiera i A. H. Bussa. W: Z. Uchnast (red.) Psychologia kierowania: rywalizacja – współdziałanie (227-237). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kaleńska, J. (2008). Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie. W: W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.). Zdolności. Twórczość. Talent, t. 2., (7-13). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

Kaleńska J. (2008). Zjawisko tremy – od badań do praktyki. W: W. Limont i B. Didkowska (red.). Edukacja Artystyczna a metafora (193-201). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.