Przejdź do treści

Dr Kossewska Joanna

Katedra Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka

joanna.kossewska@up.krakow.pl

tel: 126626235

pok: 363

dyżury: wtorek 12.45-13.45
czwartek 13.30-14.00

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
poniedziałek (raz w miesiącu) 19.00-21.00, sala 350. Najbliższe spotkanie 18.11.2019, godz 19.00

Działalność dydaktyczna

1. Prowadzone przedmioty:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia osób z zaburzeniami rozwoju

Psychologia

Seminarium dyplomowe

 

2. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem

 

Działalność naukowa

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 1. “INCLUSIVE EDUCATION: SOCIO-PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, SOCIOLOGICAL ASPECTS”, No. 2014-1-LT01-KA200-000595, UE 2014-2017
 2. EDUROB – “Educational Robotics for Students with Learning Disabilities, UE 2014-2016
 3. Vocational Education with Embedded Social Inclusion Tactics for Autistic people (VESTA) – program Leonardo da Vinci 2012-2014
 4. „Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs” – LEONARDO DA VINCI Partnerships 2010-2012
 5. “How to talk to be understood” – self-education program of social communication for autistic adults – Grundtvig 2007-2009

 

Publikacje

Monografie:

 1. Kossewska, J. (2016). Studies on deafness in an ecological system context. Kraków: Wydawnictwo JAK.
 2. Kliś, M., Kossewska, J., Czajkowski W. (2006). Studies on Communication and Coping with Stress. Kraków: WN AP.
 3. Kossewska, J. (2000). Uwarunkowania postaw – nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnoprawnych. Kraków: WN AP.
 4. Kliś, M., Kossewska, J.(2000). Studies on empathy. Kraków: WN AP.

Redakcja naukowa monografii zbiorowych:

 1. Kossewska J. (red. ) (2014) Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia. Kraków: Wydawnictwo JAK.
 2. Baranauskienė, I., Kossewska, J. (eds.) (2012). Vocational Counselling Of Children And Youth With Sen. Parameters Of The Ideal Model. Scientific Study. Kraków: WN UP.
  Kossewska, J. (red.) (2009) Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Artykuły w oryginalne i przeglądowe (wybór)

 1. Peng Y-H, Wang M-L., Mayer, M.L., Peng, Y.F., Kossewska, J. (2018). Music play using a Vibraphone with a Humanoid Robot as Interaction Training for Autistic Children.International Journal of Automation and Smart Technology (AUSMT) 8, 1, 29-34, DOI:10.5875/ausmt.v8i1.1582
 1. Kossewska, J., Bryniarska, A (2017). Adults with HF-ASD in loving relationships. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica X,
 1. Kossewska, J., Wojciechowska (2017). Wypalenie sił a perspektywa temporalna u rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Psychologia Wychowawcza, 12.
 1. Kijak, R., Cierpiaławska, T., Kossewska, J., (2017). Legal Basis of Inclusive Education in Poland. [w:] Alvira Galkiene (red. ). Inclusion In Socio-Educational Frames. Inclusive School Cases In Four European Countries – An Ethnographic Research. (81-92). Vilnius: The publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences.
 1. Kijak, R., Cierpiaławska, T., Kossewska, J., (2017). Theoretical Grounds of Integrated and Inclusive Education in Poland [w:] Alvira Galkiene (red. ). Inclusion In Socio-Educational Frames. (171-191) Inclusive School Cases In Four European Countries – An Ethnographic Research. Vilnius: The publishing house of the Lithuanian Universityof Educational Sciences.
 1. Kijak, R., Cierpiaławska, T., Kossewska, J., (2017). Expression of Inclusive Education: Polish Case [w:] Alvira Galkiene (red. ). Inclusion In Socio-Educational Frames. (396-439). Inclusive School Cases In Four European Countries – An Ethnographic Research. Vilnius: The publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences.
 1. Kossewska J. (2017). Specyfika rozwoju procesów emocjonalnych u dzieci z uszkodzonym słuchem. [W:] B. Winczura (red.). Emocje Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Rozwoju i Zachowaniu. (217-236) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 1. Kossewska, J (2017). Funkcjonowanie osoby z ASD w wymiarze temporalnym. [w] K.Patyk, M. Panasiuk (red. ). Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka.. Gdańsk: GWP
 1. Kossewska, J. (2017). Perspektywa temporalna a zasoby osobowe głuchych/Głuchych w fazie wyłaniającej się dorosłości. [W:] E.Woźnicka (red.) Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. (157-191). Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 1. Kossewska, J. (2016). Progress towards temporal processes understanding in Autism Spectrum Disorder [W:] U. Tokarska (red.). Applied psychology of time, (233-250). Warszawa: PWN
 1. Sędzimir, A., Kossewska, J. (2016). Time perspective in supporting the development of people with Asperger syndrome. [W:] U. Tokarska (red.). Applied psychology of time, 251-270. Warszawa: PWN
 1. Bombińska-Domżał, A., Kossewska, J (2016). Nieprzewidywalny mózg, nieprzewidywalny świat – wybrane koncepcje autyzmu w ujęciu neuronauk a mozliwości terapii.Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. VI. 80-96
 1. Kossewska, J (2016). Roboty w terapii i edukacji zaburzeń ze spektrum autyzmu. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica IX, 176-194
 1. Kossewska, J (2016). Empowerment dla dzieci rodziców ze stanami ze spektrum autyzmu (ASC). [w:] A. Hennel-Brzozowska (red.) Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 159 – 180.
 1. Kossewska. J. (2015). Vocational training – new generation teaching material for people with ASD. Social Welfare Interdisciplinary Approach. 5 (2), 101-109. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i5.221
 1. Kossewska. J. (2015). Temporal orientation as a core element of world representation in Polish deaf adolescents. Psychology Research.5,4, 232-237. Doi.10.17265/2159-5542/2015.04.002

 

Nagrody i wyróżnienia

2017 Brązowy Krzyż Zasługi

2014 Nominacja do nagrody Eduinspirator, FRSE

2014 Medal srebrny za długoletnią służbę

2010 Nagroda Rektora UP za koordynację miedzynarodowego projektu How to talk to be understood,

2007 Zbiorowa nagroda Rektora AP – za książkę: Kliś, M., Kossewska, J., Czajkowski W. (2006). Studies on Communication and Coping with Stress. Kraków: WN AP.

2006 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2014 Indywidualna Nagroda Rektora AP zadziałalność organizacyjną

2001 Indywidualna Nagroda Rektora AP – za książkę: Kossewska, J. (2000). Uwarunkowania postaw – nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnoprawnych. Kraków: WN AP.