Przejdź do treści

Dr Krzywoszański Łukasz

Dr  Krzywoszański Łukasz

P.o. Pełnomocnika Rektora ds Rozwoju Dyscypliny Psychologia

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

lukasz.krzywoszanski@up.krakow.pl

tel: 126626238

pok: 365

ORCID: 0000-0001-9222-2150

publikacje:


dyżury: Materiały do zajęć zdalnych dla uczestników moich seminariów magisterskich są dostępne na platformie moodle, pod adresem: https://moodle1.up.krakow.pl/course/view.php?id=2329

Działalność dydaktyczna

Obszary specjalizacji dydaktycznej:
• psychologia neurobiologiczna, biologiczne podstawy psychologii
• neuropsychologia poznawcza i kliniczna
• bioneuropsychologiczne mechanizmy procesów spostrzegania
• konstrukcja i adaptacja kwestionariuszowych metod diagnozy psychologicznej
• psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej, wychowawczej i edukacyjnej

 

Działalność naukowa

  • 31 publikacji naukowych, w tym:
    • 9 artykułów w czasopismach z listy A – sumaryczny współczynnik Impact Factor: 22,554‬
    • 11 artykułów w czasopismach z listy B,
    • 11 rozdziałów w pracach zbiorowych.
  • 35 wystąpień konferencyjnych, w tym 21 na konferencjach międzynarodowych.

 

Publikacje

Wykaz moich publikacji od roku 2007 w bibliografii publikacji Biblioteki Głównej UP

Moje publikacje w serwisie ResearchGate

Moje publikacje w systemie GoogleScholar