Przejdź do treści

Mgr Lelek-Kratiuk Marzena

Mgr  Lelek-Kratiuk Marzena

Katedra Psychosomatyki

marzena.lelek-kratiuk@up.krakow.pl

pok: 308

publikacje:


dyżury: Dyżur:
poniedziałek 10:00-10:45 (zdalny)
czwartek, 12.30 do 14.00

Działalność dydaktyczna

  • Wprowadzenie do psychologii
  • Pamięć i uczenie się
  • Psychologia emocji i motywacji
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia kreatywności w edukacji
  • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania
  • Trening interpersonalny
  • Psychologia uzależnień

 

Działalność naukowa

Lelek-Kratiuk, M., Pawłowski, L. (2012). Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wobec kobiet. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo”, Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska, 4-5 czerwiec 2012.

Lelek-Kratiuk, M. (2013). Mity i fakty o przemocy ze strony partnera w związku intymnym. Konferencja: Przemoc – prawda i mity, Kraków, Poland, 5 luty 2013.

Lelek-Kratiuk, M. (2013). Przemoc domowa wobec kobiet – naukowa weryfikacja opinii uznanych za mityczne i opinii uznanych za prawdziwe. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo”, Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska, 10-11 czerwiec 2013.

Lelek-Kratiuk, M. (2013). The adaptive resources and coping strategies of female victims of partner violence. The European Association of Psychology and Law Conference, Coventry, Anglia, Wielka Brytania, 2-6 wrzesień 2013.

Lelek-Kratiuk, M. (2013). The personality correlates, demographic variables and intimate partner violence among students. The European Association of Psychology and Law Conference, Anglia, Wielka Brytania, 2-6 wrzesień 2013.

Lelek-Kratiuk, M. (2018). Poczucie koherencji u kobiet z doświadczeniami przemocy w związku intymnym oraz kobiet bez takich doświadczeń. II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 18-19 październik 2018.

Publikacje

Lelek-Kratiuk M., Pawłowski L. (2012). Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wobec kobiet. Państwo i Społeczeństwo, tom XII, nr 4, 21-45.

Lelek-Kratiuk M. (2014). Przemoc domowa wobec kobiet – weryfikacja mitów i ustalenie prawdy. Państwo i Społeczeństwo, tom XIV, nr 2, 79-99.

Lelek-Kratiuk M. (2016). Zjawisko stygmatyzacji a zasoby adaptacyjne osób hospitalizowanych psychiatrycznie. [w:] W. Chodacz (red.). Bliżej/dalej. O zaburzeniach psychicznych z niemedycznego punktu widzenia (s. 41-80). Wyd. Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”, Krzeszowice.

Lelek-Kratiuk, M. (2019). Poczucie koherencji – rozum i wiara w walce z przemocą w związku intymnym. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(40), 341-354.