Przejdź do treści

Dr Szczygieł Monika

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

monika.szczygiel@up.krakow.pl

pok: 308

ORCID: 0000-0001-6544-0734

dyżury: Wtorek 13.00-13.45 stacjonarnie - p. 308 (co 2 tygodnie od 5.10) Czwartek 12.30-14.00 stacjonarnie - p. 249

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2021/2022:

Podstawy statystyki w badaniach psychologicznych

Zaawansowane analizy statystyczne w badaniach psychologicznych

Seminarium magisterskie

 

Materiały

Instrukcja instalacji programu Statistica

Statistica 32

Statistica 64

 

Działalność naukowa

Udział w ostatnio i aktualnie realizowanych projektach badawczych:

Poznawczy mechanizm działania lęku przed matematyką na osiągnięcia matematyczne (BN.610-104/PBU/2020) RODO

Korelaty i uwarunkowania lęku przed matematyką w biegu życia (BS-682/P/2019)

Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – badania longitudinalne (kierownik projektu NCN nr 2015/19/N/HS6/0079) RODO

Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adolescentów i młodych dorosłych (asystent badacza; kierownik projektu NCN nr 2015/18/E/HS6/00152: dr Tomasz Smoleń)

 

Publikacje

Naukowe:

Fryt, J., Szczygieł, M., Duell, N. (2021). Positive and negative risk taking in adolescence: Age patterns and relations to social environment. New Directions for Child & Adolescent Development. https://doi.org/10.1002/cad.20431

Lelek-Kratiuk, M., Szczygieł, M. (2021). COVID-19 lockdown as an atypical stressful situation and ways of coping with it. Polish Psychological Bulletin, 52(2), 139-146.

Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., Szczygieł, M., LaTorre, A. (2021). Is the impact of high reward sensitivity and poor cognitive control on adolescent risk-taking more visible in rewarding conditions? Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01769-6

Szczygieł, M. (2021). Not only reliability! The importance of the ecological validity of the math anxiety questionnaire for adults. European Journal of Psychological Assessment.

Szczygieł, M. (2021). The relationship between math anxiety and math achievement in young children is mediated through working memory, not by number sense or direct path. Contemporary Educational Psychology, 65, 101949.

Szczygieł, M., Pieronkiewicz, B. (2021). Exploring the nature of math anxiety in young children: Intensity, prevalence, reasons. Mathematical Thinking and Learning. 

Fryt, J., Szczygieł, M. (2021). Predictors of positive and negative risk-taking in adolescents and young adults: Similarities and differences. Europe’s Journal of Psychology, 17(1), 17-30.

Szczygieł, M. (2020). Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki. Uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Szczygieł, M. (2020). Gender, general anxiety, math anxiety and math achievement in early school-age children. Issues in Educational Research, 30(3), 1126–1140.

Szczygieł, M. (2020). More evidence that math anxiety is specific to math in young children. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(5), 429–438. doi: 10.26822/iejee.2020562133

Szczygieł, M. (2020). When does math anxiety in parents and teachers predict math anxiety and math achievement in elementary school children? The role of gender and grade year. Social Psychology of Education, 23, 1023–1054. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09570-2

Pieronkiewicz, B., Szczygieł, M. (2020). How can parents and elementary school teachers promote resilience in young children through mathematical conversations? Early Child Development and Care, 190(10), 1604-1618. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1647189

Szczygieł, M. (2019). How to measure math anxiety in young children? Psychometric properties of the modified Abbreviated Math Anxiety Scale for Elementary Children (mAMAS-E). Polish Psychological Bulletin, 4(50), 303–315. doi: 10.24425/ppb.2019.131003.

Pieronkiewicz, B., Szczygieł, M. (2018). Transgressing personal foregrounds through the learning of mathematics. Early Child Development and Care, 188(4), 463-477.

Czernecka, K., Fryt, J., Szczygieł, M., La Torre, A., Smoleń, T. (2018). Many face(t)s of young people’s risk-taking: individual and situational determinants. Current Issues in Personality Psychology, 6(2), 112-121.

Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., La Torre, A., Szczygieł, M. (2017). Risk, cognitive control and adolescence: Challenging the dual systems model. Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2037-2042

Szczygieł, M. (2017). Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna. Edukacja, 1(140), 7-26.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2016). Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jak uczyć, kiedy sama się boję? Problemy Wczesnej Edukacji, 2(33),89-101.

Cipora, K., Szczygieł, M., Willmes, K., Nuerk, H. C. (2015). Math anxiety assessment with the Abbreviated Math Anxiety Scale: Applicability and usefulness: Insights from the Polish adaptation. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01833

Szczygieł, M., Cipora, K., Hohol, M. (2015). Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych. Psychologia Rozwojowa, 20(3), 23-33.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2015). Wiedza przyszłych pedagogów i nauczycieli na temat efektu oczekiwań. Nauczyciel i Szkoła, 57(1), 103-118.

Cipora, K., Szczygieł, M. (2015). Pomiar postaw utajonych – modyfikacje Testu Utajonych Skojarzeń (IAT). Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, 8, 13- 19.

Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 59-73.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2014). Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych, czyli neuromity i psychomity w edukacji. Edukacja, 2(127), 19-32.

Cipora, K., Szczygieł, M. (2013). Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych. Edukacja, 3(123), 60-75.

Cipora, K., Szczygieł, M. (2013). Wyścig Liczb – The Number Race – polska wersja językowa narzędzia wczesnej interwencji w przypadku ryzyka dyskalkulii rozwojowej oraz wspomagania rozwoju kompetencji arytmetycznych. Psychologia-Etologia-Genetyka, 27, 71-85.

Cipora, K., Szczygieł M. (2013). Neuronauka i psychologia poznawcza w praktyce – wspomaganie rozwoju podstawowych kompetencji matematycznych. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne, 7, 19-24.

Szczygieł, M. (2012). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania wartości – propozycja badań. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne, 6, 171-177.

 

Popularnonaukowe:

Szczygieł, M. (2021) Does math achievement reflect subject anxiety, cognition, or a number sense? Researching Education, 2(5). doi.org/10.5281/zenodo.5167538 [PDF]

Szczygieł, M. (2021). Dlaczego dziewczęta rzadziej niż chłopcy interesują się uczeniem przedmiotów ścisłych? Hejnał Oświatowy, 5(203), 27–29.

Szczygieł, M. (2020). Teoria dla wszystkich? Refleksje, 4, 38–43.

Szczygieł, M. (2020). Co się kryje za lękiem przed matematyką u dzieci rozpoczynających naukę szkolną? Hejnał Oświatowy, 3(191), 6–8.

Szczygieł, M., Wielgus, B. (2018). „Boję się”, „nie lubię”, „nie umiem”, „nie poradzę sobie” – czyli o tym, co pozwala przewidzieć trudności w uczeniu się matematyki uczniów na różnych etapach edukacji. Hejnał Oświatowy, 12(178), 23–26.

Szczygieł, M. (2017). Rysunek dowolny dziecka jako element procesu diagnostycznego. Wychowanie na Co Dzień, 6(267), wkładka metodyczna I-IV.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2016). Hierarchia wartości moralnych i materialnych ludzi młodych – raport z badań. Wychowanie na Co Dzień, 4(259), 23-27.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2015). Neuronauka i edukacja – nie wszystko złoto, co się świeci. Hejnał Oświatowy, 12(148), 3-6.

Szczygieł, M. (2015). Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym – perspektywa rozwojowa. Hejnał Oświatowy, 1(139), 5-7.

Szczygieł, M. (2015). Wspomaganie wczesnych kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Hejnał Oświatowy, 1(139), 12-13.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2015). Wartości jako truizmy, Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, 1(264), 8-11.

Szczygieł, M. (2015). Możliwości zastosowania choreoterapii – teoria i praktyka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5(540), 30-37.

Szczygieł, M. (2015). Wpływ atopowego zapalenia skóry na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka i jego rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9(544), 43-49.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2014). Lęk przed matematyką. Matematyka w Szkole, 3(75), 44-45.

Cipora, K., Szczygieł, M. (2014). Nie ma przepisu na geniusza. Psychologia w Szkole, 2, 93-99.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2014). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Development of numerical processing and language. From neurocognitive foundations to educational applications 7–8 października 2013, Tybinga, Niemcy. Psychologia Rozwojowa, 19(1), 143-146.

Szczygieł, M. (2014). Możliwości wspomagania pamięci uczniów. Hejnał Oświatowy, 1(129), 3-4.

Szczygieł, M. (2014). Potrzeby rozwojowe dziecka 6-letniego u progu edukacji szkolnej. Hejnał Oświatowy,2(130), 2-3.

Szczygieł, M., Cipora, K. (2013). Oswajanie liczb. Psychologia w Szkole, 5, 49-54.

Szczygieł, M. (2012). O duszy nauczycielstwa – 100 lat później. Refleksje o ideach Jana W. Dawida. Hejnał Oświatowy, 117, 1-2.