Przejdź do treści

Dr Żurawska-Żyła Renata

adiunkt

Katedra Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka

renata.zurawska-zyla@up.krakow.pl

pok: 363a

dyżury: Studia stacjonarne:
czwartek 12.30 - 14.00
piątek 8.30 - 9.15
on-line: piątek 11.00 - 12.00
Studia niestacjonarne:
18.10 (piątek) 14.30 - 15.30
29.11 (piątek) 18.45 - 19.45
6.12 (piątek) 14.30 - 15.30
24.01 (piątek) 18.45 - 19.45
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Ogłoszenia
Zapraszam zainteresowanych studentów na najbliższe spotkania Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości w sem. letnim 18/19:
 • 11 stycznia godz. 10.30-12.00 Psychologiczna ocena niepoczytalności i poczytalności ograniczonej, analiza przypadków.
 • 1 marca godz. 9.35-11.00 Przypadek Krystiana Bali – analiza sądowo-psychologiczna, dyskusja.
 • 8 marca godz. 9.35-11.00 Dyskusja nad planowanymi wystąpieniami i projektami badawczymi prowadzonymi przez studentów.
 • 12 kwietnia godz. 9.35-11.00 Dlaczego niektóre kobiety kochają przestępców? – specyfika grupy.
Działalność dydaktyczna
 • Psychologia osobowości
 • Diagnoza psychologiczna w różnych kontekstach praktyki psychologicznej
 • Metody badania osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Psychologia sądowa (m.in. psycholog w postępowaniu sądowym, przesłuchanie i ocena zeznań, w tym małoletnich świadków, diagnoza osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne na potrzeby wymiaru sprawiedliwości)
 • Seminarium magisterskie z psychologii osobowości

Od 2017 opiekun merytoryczny Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości przy Kole Naukowym Studentów Psychologii „Sensorium”

Opiekun III roku psychologii (studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017)

Wybrane prezentacje konferencyjne
 1. Żurawska-Żyła, R., Tokarska, U. & Knopik, T. (2019). Myśleć o życiu z dystansem – dlaczego? Znaczenie autodystansowania w refleksji autobiograficznej osób w wieku później dorosłości, III ogólnopolska konferencja „Starość jak ją widzi psychologia”, Akademia Ignatianum w Krakowie, 25-26 kwietnia 2019, referat
 2. Knopik, T., Tokarska, U. & Żurawska-Żyła, R. (2018). Psychologiczne korelaty dobrostanu seniorów – w kierunku spójnego modelu mądrości jako wiedzy o pragmatyce życiowej, VII Konferencja Psychologii Narracyjnej – „Narracja i rozwój”, Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2018, referat
 3. Żurawska-Żyła, R., Tokarska, U. & Knopik, T. (2018). Wybrane elementy schematu autonarracyjnego jako wskaźniki autodystansowania sprzyjające mądrości, VII Konferencja Psychologii Narracyjnej – „Narracja i rozwój”, Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2018, referat
 4. Żurawska-Żyła, R. (2018). Spójrz na to z dystansem! Strategie autodystansowania i ich znaczenie dla rozwoju poznawczo-emocjonalnego dzieci i młodzieży, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa -„Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”, UP Kraków, 7-8 czerwca 2018, plakat
 5. Żurawska-Żyła, R. (2017). Autodystansowanie w procesie twórczości literackiej – sposoby i funkcje psychologiczne korzystania z perspektywy obserwatora przez pisarzy, III Konferencja Psychologii Jakościowej, SWPS Katowice, Uniwersytet Warszawski, 9-10 września 2017, referat
 6. Żurawska-Żyła, R. (2016). The Benefits of Self-Distancing, Ninth International Conference on the Dialogical Self, KUL, Lublin, 7-10 września 2016, referat

 

Wybrane publikacje
 1. Żurawska-Żyła, R., Tokarska, U., & Knopik, T. (2020). Self-distancing and narrative wisdom in elderly` autobiographical reflection. Journal of Constructivist Psychology [w recenzji]
 2. Knopik, T., Tokarska, U. & Żurawska-Żyła, R. (2020). The role of narrative wisdom in constructing a life review by seniors. Journal of Happiness Studies [w recenzji]
 3. Knopik, T., Tokarska, U. & Żurawska-Żyła, R. (2019). Mądrość w ujęciu współczesnej psychologii: sztuka życia, czy sztuka rozumienia życia? [publikacja pokonferencyjna, w recenzji]
 4. Knopik, T., Żurawska-Żyła, R. (2019). Nauczanie mądrościowe jako strategia wspomagania zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych. Polskie Forum Psychologiczne [w recenzji]
 5. Żurawska-Żyła, R., Tylikowska, A. (2017). Poznawczo-emocjonalne i interpersonalne skutki autodystansowania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 10, 77-93.
 6. Tylikowska, A., Żurawska-Żyła, R. (2017). Metody i techniki psychoterapeutyczne wykorzystujące autodystansowanie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. StudiaPsychologica, 10, 94-107.
 7. Żurawska-Żyła, R. (2015). The role of parenting factors in the emergence and cognitive behavioural therapy of child anxiety disorders [W:] I. Kowalewski, R. Abramciów (red.) Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 77-101.
 8. Żurawska-Żyła, R., Chmielnicka-Kuter, E. & Oleś, P. (2012a). Spatial organization of dialogical self in creative writers, [In:] H.J.M. Hermans & T. Gieser (Eds.) Handbook on the Dialogical Self Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 253-263.
 9. Żurawska-Żyła, R. (2012b). Doświadczenie iluzji autonomiczności postaci literackiej – próba empirycznego i teoretycznego opisu. [W:] P.K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl (red.) Dialog z samym sobą. Warszawa: PWN, 36-68.
 10. Żurawska-Żyła, R. (2011). Schematy wewnętrznych organizacji Ja a typy autorów w twórczości literackiej, [W:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Warszawa: Eneteia, 363-377.

 

Praktyka psychologiczna
 • od 2005 roku biegły sądowy z zakresu psychologii zajmujący się badaniami i opiniowaniem sądowo-psychologicznym na potrzeby wymiaru sprawiedliwości (sąd, prokuratura, policja) oraz mediacjami sądowymi
 • psycholog w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkół społecznych (w tym diagnoza psychologiczna, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, praca z nauczycielami, rodzicami)
 • dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym
 • prywatna praktyka z zakresu pomocy psychologicznej