Przejdź do treści

Rada Instytutu

W roku akademickim 2020/2021 w skład Rady Instytutu Psychologii wchodzą:

Prof. dr hab. Karpenko Zinoviia

Prof. Kariková Soňa

Prof. dr hab. Eva Sollárová

Dr hab. Svitlana Symonenko

Dr hab. Lada Kaliska

Dr Rafał Abramciów

Dr Jan Franczyk

Dr Joanna Kossewska

Mgr Marzena Lelek-Kratiuk

Przedstawicielami studentów w Radzie Instytutu są:

p. Aleksandra Kloc
p. Zuzanna Broź

 

Rada Instytutu obraduje w drugi czwartek każdego miesiąca.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny

Osobą pełniącą obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju dla dyscypliny psychologia jest dr Łukasz Krzywoszański.

Najnowsze Posty