Przejdź do treści

Katedra Psychologii Edukacyjnej

Profil działalności naukowej Katedry Psychologii Edukacyjnej obejmuje różnorodne zagadnienia współczesnej psychologii wiążące się z teorią i praktyką edukacji. Dotyczą one zarówno badań nad rozwojem człowieka w biegu życia, jak i jakże ważnej współcześnie tematyki różnic międzykulturowych. Zajmujemy się badaniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przede wszystkim w obszarze rozwoju poznawczego i moralnego. Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniom rozwoju reprezentacji poznawczych. Staramy się łączyć odnosić wiedzę płynącą z badań do jej zastosowań praktycznych w programach edukacyjnych i wychowawczych. Przedmiotem naszym zainteresowań, również w tematyce współorganizowanych konferencji są psychospołeczne aspekty migracji i mniejszości etnicznych, w tym także psychospołeczne aspekty edukacji dzieci i młodzieży-migrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Opracowanie: dr Witold Ligęza

Najnowsze Posty