Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem jest organizacją działającą w ramach Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od stycznia 2011 roku. Jego celem jest poszerzanie zainteresowań studentów w zakresie problematyki całościowych zaburzeń rozwojowych oraz doskonalenie ich praktycznych umiejetności prowadzenia oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych oraz wspierania rozwoju osób z autyzmem, a także upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach neurorozwojowych i modyfikacjia postaw społecznych. Działalność Koła dąży również do integracji ze środowiskiem pozauczelnianym, poprzez kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Członkowie Koła starają się także promować Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Wszystkie te działania sprzyjają samorozwojowi studentów i otwierają przed nimi nowe perspektywy i możliwości twórczego spędzania czasu.

Statut Koła Naukowego

Sprawozdania z działalności koła

 

Aktualności 2020/21

Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności są umieszczane na stronie Facebookowej Koła. Zachęcamy do zapoznania się z treściami i polubienia profilu!

Koło uzyskało mikro grant Młodej Nauki na działalność w roku akademickim 2020/2021: http://www.mlodanauka.pl/granty/

Najnowsze Posty