Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Studia stacjonarne

Semestr zimowy: 1 października 2022 – 26 lutego 2023

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:
3 października 2022 – 22 grudnia 2022
3 stycznia 2023 – 3 lutego 2023

Uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych):
14 października 2022

Ferie zimowe (przerwa świąteczna):
23 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023

Zimowa sesja egzaminacyjna:
6 lutego 2023 – 10 lutego 2023

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
13 lutego 2023 – 17 lutego 2023

Przerwa międzysemestralna:
20 lutego 2023 – 26 lutego 2023

Semestr letni: 27 lutego 2023 – 30 września 2023

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:
27 lutego 2023 – 5 kwietnia 2023
12 kwietnia 2023 – 21 czerwca 2023 (dodatkowe dni wolne od zajęć: 9 czerwca 2023)

Ferie wiosenne (przerwa świąteczna):
6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023

Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników):
11 maja 2023

Letnia sesja egzaminacyjna:
22 czerwca 2023 – 30 czerwca 2023 (centralny egzamin z języka obcego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia: 26 czerwca 2023)

Wakacje letnie (w tym praktyki przewidziane w planie studiów):
1 lipca 2023 – 30 września 2023

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
4 września 2023 – 12 września 2023

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2022/2023
13 września 2022 – 22 września 2022

Studia niestacjonarne

Organizację roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 12 lutego 2023 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 19 lutego 2023 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Najnowsze Posty