Przejdź do treści

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne

Semestr zimowy: 1 października 2021 – 27 lutego 2022

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:
1 października 2021 – 22 grudnia 2021
3 stycznia 2022 – 4 lutego 2022

Uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników):
14 października 2021

Ferie zimowe (przerwa świąteczna):
23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022

Zimowa sesja egzaminacyjna:
7 lutego 2022 – 11 lutego 2022

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
14 lutego 2022 – 18 lutego 2022

Przerwa międzysemestralna:
21 lutego 2022 – 27 lutego 2022

Semestr letni: 28 lutego 2022 – 30 września 2022

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:
28 lutego 2022 – 13 kwietnia 2022
20 kwietnia 2022 – 21 czerwca 2022 (dodatkowe dni wolne od zajęć: 17 czerwca 2022)

Ferie wiosenne (przerwa świąteczna):
14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022

Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników):
11 maja 2022

Letnia sesja egzaminacyjna:
22 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022 (centralny egzamin z języka obcego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia: 27 czerwca 2022)

Wakacje letnie (w tym praktyki przewidziane w planie studiów):
1 lipca 2022 – 30 września 2022

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
5 września 2022 – 13 września 2022

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2021/2022
14 września 2022 – 23 września 2022

Studia niestacjonarne

Organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 13 lutego 2022 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 22 lutego 2022 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.12.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Najnowsze Posty