Przejdź do treści

Pomoc materialna

Stypendia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201–58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, student może ubiegać się o świadczenia w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Regulamin przyznawania świadczeń, załączniki do regulaminu oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: https://stypendia.up.krakow.pl/regulamin-stypendialny-druki-wnioski/

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), przyjmowanie wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów na rok akademicki 2020/2021 realizowane jest wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą formularzy on-line, dostępnych na stronie: https://stypendia.up.krakow.pl/2020/07/31/stypendia-na-rok-akademicki-2020-2021/

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych, wnioski o stypendia (socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych) na rok akademicki 2020/2021 powinni składać w terminie od 1 sierpnia do 9 października 2020. r. Ze względu na formę składania wniosków i sytuację epidemiczną, powyższy termin jest ostateczny i nie będzie przedłużany.

Podczas składania wniosków należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail.

Akademiki

Możliwe jest również ubieganie się o zakwaterowanie w domu studenckim (dotyczy to również studentów przyjętych na I rok studiów). Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną podania o akademik przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje, obowiązujące terminy oraz formularz on-line znajdują się na stronie: https://stypendia.up.krakow.pl/2020/07/18/akademiki-na-rok-2020-2021-druga-i-trzecia-tura/

Najnowsze Posty