Przejdź do treści

Harmonogram i plany

Zgodnie z pismem RR.041-1/19 harmonogramy zajęć zamieszczane są wyłącznie na stronie: Rozkład Zajęć.

Aby wyświelić plan zajęć należy w polu „Jednostka” wybrać: „IPsych – Instytut Psychologii”, w polu „Forma” – właściwy rodzaj studiów (stacjonarne bądź niestacjonarne), w polu „Specjalność” – wartość: „bez specjalności” (dla lat I-III) bądź właściwą specjalizację (dla lat IV-V) oraz odpowiedni rok studiów/semestr. Pozostałe pola pozostają puste bądź mają tylko pojedynczą wartość do wyboru. Po kliknięciu przycisku „Wyszukaj zajęcia” zostanie wyświelony harmonogram.

Plan zajęć zostanie wyświetlony w momencie, gdy zostanie on wprowadzony do systemu przez Instytut (koniec września).

Opiekunowie poszczególnych roczników w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne
I rok – dr Natalia Józefacka
II rok – dr Malwina Dankiewicz-Berger
III rok – mgr Marzena Lelek-Kratiuk
IV rok – dr Witold Ligęza
V rok – dr Michał Gacek

Studia niestacjonarne
I rok
II rok – dr Monika Szczygieł
III rok – dr Joanna Ganczarek
IV rok – dr Renata Żurawska-Żyła
V rok – dr Karolina Czernecka

Najnowsze Posty