Przejdź do treści

Karty Kursów

Psychologia (studia stacjonarne) I rok:

Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych

Psychologia procesów poznawczych

Psychologia (studia niestacjonarne) I rok:

Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych (NS)

Psychologia procesów poznawczych (NS)

 

Psychologia (studia stacjonarne) II rok:

Klasyczne teorie osobowości

Psychologia (studia niestacjonarne) II rok:

Klasyczne teorie osobowości_studia niestacjonarne

 

Psychologia (studia stacjonarne) III rok:

Gerontopedagogika dr K. Białożyt

diagnoza psychologiczna cz.I_stac

Podstawy neuropsychologii 2018_19

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia Narracyjna

Psychologia międzykulturowa_ST

 

Psychologia (studia niestacjonarne) III rok:

Diagnoza psychologiczna 1, dr Michał Gacek

Pomoc-psychologiczna-dzieciom-i-młodzieży_dr Katarzyna Tomaszek

Psychologia narracyjna w teorii i praktyce psychologicznej, dr Urszula Tokarska

Psychologia międzykulturowa, dr Karolina Pietras

 

Psychologia (studia stacjonarne) IV rok:

Karta kursu WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH TRUDNYCH

Karta kursu Zaburzenia i zakłócenia rozwoju dzieci i młodzieży

Karta kursu Psychoterapia

 

Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju II rok:

Trening umiejętności interpersonalnych, Mgr A. Wójciak,

Wspomaganie w biegu życia, dr U. Tokarska, 2 rok, stac.

Psychologia-kliniczna-dr-hab.-Lada-Kaliska

Edukacja emocjonalna, dr J. Kaleńska – Rodzaj

Diagnoza pedagogiczna, dr Lubińska – Bogacka

BLS mgr D. Liszka – Polaszczyk

Sylabus do ćwiczeń Edukacja emocjonalna, mgr A. Wójciak, psychoprof. 2 rok, stac.

Psychologia społeczna prof dr hab. E. Sollarova

Pedagogika społeczna dr M. Banach

Metody Badań Pedagogicznych dr M. Banach

Agresja i przemoc dr A. Fryt

Wspomaganie rozwoju człowieka dorosłego dr U. Tokarska

Wybrane zagadnienia z diagnozy psychologicznej dr J. Franczyk

Psychologia kreatywności w edukacji dr W. Ligęza

Psychologia rodziny dr D. Sznajder

 

Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju III rok:

karta kursu Psychologia zaburzeń człowieka dorosłego, dr Dembińska

karta kursu Psychologia zaburzeń dzieci i młodzieży, dr Sznajder

karta kursu Gerontopedagogika, prof. Szarota

karta kursu Metody pracy z grupą, dr Fryt

karta kursu Doradztwo edukacyjne i osobiste dr Kałużna-Wielobób

karta kursu Psychologia uzależnień, dr Franczyk

karta kursu Zagrożenia cywilizacyjne i patologie społeczne, dr Franczyk

karta kursu Psychologia tremy, wykł. ogólnoucz., dr Kaleńska-Rodzaj

karta kursu Funkcjonowanie placówek interwencyjnych i pomocowych dr Gucwa-Porębska

 

 

Kategorie

Najnowsze Posty