Przejdź do treści

Laboratorium Testów Psychologicznych

Laboratorium Testów Psychologicznych (LTP) działające przy Instytucie Psychologii zostało powołane do życia z dniem 1 października 2020 roku przez rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka zarządzeniem nr R/Z.0201-73/2020.

Laboratorium znajduje się w sali 312.

Do zadań LTP należy w szczególności wspomaganie działalności dydaktycznej oraz współpraca z innymi jednostkami Instytutu Psychologii UP w prowadzeniu badań naukowych. Laboratorium pełni także rolę forum umożliwiającego nawiązanie kontaktów badaczom różnych specjalności, których zainteresowania naukowe pokrywają się z przedmiotem działalności Laboratorium.

W zasobach Laboratorium zgromadzone są liczne testy do badań psychologicznych, z których mogą korzystać pracownicy Instytutu Psychologii UP oraz studenci psychologii począwszy od II roku studiów na zasadach określonych w Regulaminie.

Podczas dyżurów Laboratorium można zapoznać się ze zgromadzoną bazą testów, przejrzeć wybrane przez siebie narzędzia, podręczniki i klucze do testów, skonsultować dobór narzędzia do projektu badawczego, a także ustalić warunki prawne i finansowe korzystania z wybranego narzędzia.

Kierownik: mgr Elżbieta Szpakiewicz; elzbieta.szpakiewicz@up.krakow.pl
 
 

Dyżury w Laboratorium Testów Psychologicznych:

 
LISTOPAD

17 listopada godz. 14:15 – 15:00, mgr Elżbieta Szpakiewicz

19 listopada godz. 15:00 – 15:45, mgr Marzena Kutt

24 listopada godz. 14:15 – 15:00, mgr Elżbieta Szpakiewicz

25 listopada godz. 15:00 – 15:45, dr Barbara Superson

 
GRUDZIEŃ

2 grudnia godz. 15:00 – 15:45, dr Barbara Superson

8 grudnia godz. 14:15 – 15:00, mgr Elżbieta Szpakiewicz

11 grudnia godz. 15:00 – 15:45, mgr Marzena Kutt

15 grudnia godz. 14:15 – 15:00, mgr Elżbieta Szpakiewicz

 
 
Regulamin

SPIS TESTÓW na dzień 01.10.2022 r.

Najnowsze Posty